Äripäev • 10. oktoober 2014 kell 13:27

Maanteeameti eksjuht Tsäkko jäi lõplikult süüdi

Riigikohus määras Tamur Tsäkkole 4-kuulise tingimisi vangistuse 3-aastase katseajaga.  Foto: Andras Kralla

Riigikohus hindas ümber varasemad süüdimõistvad kohtuotsused ja määras maanteeameti endisele juhile Tamur Tsäkkole tingimisi vangistuse.

Riigikohus tühistas Harju maakohtu ja Tallinna ringkonnakohtu varasemad süüdimõistvad otsused Tamur Tsäkko usalduse kuritarvitamises, samuti talle mõistetud karistuse.

Riigikohus tunnistas Tsäkko süüdi omastamises ja karistas teda neljakuulise tingimisi vangistusega. Tsäkkot ei vangistata, kui ta ei pane 3-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Samuti peab Tsäkko maksma trahvi 3408,15 eurot.

Riigiprokuratuur esitas süüdistuse Tsäkkole riigihangete teostamise nõuete rikkumises ja usalduse kuritarvitamises seoses hankelepingu tingimuste muutmisega sõiduradade liikluskorralduse osas.

Tsäkkot süüdistati selles, et ta lubas töövõtjal Loo-Maardu teelõigul hankedokumentides sätestatud ajutise liikluskorralduse 2+2 sõidurea asemel ehitada 1+1 sõidurida koos kindlustatud teepeenardega. Kuna sellise lubaduse andmine ei olnud seadusega kooskõlas ja ehitajale maksti seetõttu 33 668 eurot suurem summa, kui oli tegelike tööde maksumus, arvestades 1+1 sõidurea asemel 2+2 sõidurea liikluskorraldusega, tekitas Tsäkko süüdistuse kohaselt riigile suure varalise kahju.

Hetkel kuum