Ave Lepik • 3. märts 2016 kell 13:28

Riia Maxima varingu protsess kuulutati kinniseks

Päästeoperatsioon Riia Maxima juures.  Foto: Scanpix

Riias käib meediakära saatel 54 inimelu nõudnud Maxima kaupluse katusevaringu kohtuprotsess, kus pole veel asja põhituumani jõutud. Täna kutsuti Zemgale piirkonnakohtus peetava protsessi ajal ühele advokaadile kohale kiirabi, vahendasid Läti raadiouudised.

Riia ringkonnakohus, et Maxima Latvija ja Homburg Zolitude peavad kaks aastat tagasi juhtunud poe varisemise ohvritele ja nende lähedastele maksma 300 000 eurot hüvitist.

Tükk aega vaieldi ka uute isikute lülitamise üle kannatanute nimekirja ning lõpuks palus prokuratuur kuulutada protsessi kinniseks.

Istung algas advokaat Aldis Gobzemsi palvega anda Zolitude Maxima tragöödias kannatanu staatus veel kolmele inimesele, kes kaotasid õnnetuses ühe oma vanematest. Advokaadi avaldus oli 18 lehekülge pikk. Vaidlus tekkis ühe pisitüdruku puhul. Nimelt polnud väike Sofia tragöödia ajal veel sündinudki, teda alles ootas tema ema, kes kaupluse laevaringus kaotas oma lähedase inimese - ema ehk Sofia vanaema.

Prokurör leidis, et Sofia ei peaks olema kriminaalasja osapool, kuna ta polnud õnnetushetkel veel sündinud. Kannatanute advokaadid aga leidsid, et ema üleelamised kandusid üle lapsele, mis on toonud moraalseid ja füüsilisi kannatusi. Kuigi kohtule avalduse esitamise ajal oli Sofia juba sündinud, ei olnud ema teda selles ära märkinud. Lapse palus ta huvitatud osapooleks määrata alles hiljem. Kohus otsustas lõpuks, et kolmest kahe isiku lülitamine kohtuasjasse on õigustatud, kuid Sofia puhul lükati palve tagasi.

Siis aga hakkas ühel protsessis osalejal halb ja kohtuhoonesse kutsuti kiirabi. Tegemist oli ehitusfirma Re&Re advokaadiga, kelle kiirabi ära viis. Osapooled otsustasid siiski protsessiga edasi minna.

Prokurör pöördus kohtu poole ja palus istungi kinniseks kuulutada, sest asja menetlemise käigus on vaja üle kuulata hulk tunnistajaid. Seadus aga näeb ette, et enne kohtu ette astumist ei tohi nad teada protsessi senisest käigust. Arvestades, et ajakirjandus protsessi laialt kajastab ja teeb kohtusaalist otseülekandeid, on võimatu selliseid tingimusi tagada, põhjendas prokurör. Seejärel kuulutati välja järgmine vaheaeg ning pärast seda teatas kohtunik, et rahuldab prokuröri palve.

Riia Zemgale linnajaos asuva Maxima katuse kokkuvarisemise kriminaalasi jõudis kohtusse eelmise aasta 9. oktoobril. Materjalid on koondatud 80 köitesse, protsessis osaleb 144 tunnistajat, kümneid eksperte. Uurimine tuvastas, et vähemalt 30 korda oleks pidanud kaupluse ehituse peatama – nii palju tuvastati ehitamise ajal erinevaid rikkumisi, rõhutas prokuratuur.

Mullu vahistati tragöödia kriminaalasjaga seoses esimesed kahtlustatavad - ehitusinsener ja kaupluse projekti ehitusekspertiisi autor. Süüdistus on esitatud üheksale isikule.

Läti prokuratuuri jaoks on see kõige keerulisem juhtum, millega on seotud 48 uurijat ja neli kontrollivat prokuröri.

Riias Zemgale linnajaos varises 2013. aasta 21. novembri õhtusel tipptunnil sisse Maxima kaupluse lagi, samal ajal oli poe müügisaalis palju inimesi. Mitu korda enne varingut käivitus signalisatsioon, kuid külastajaid ei evakueeritud. Tund pärast esimest sireeni kukkus 500 ruutmeetri suurusel alal kaupluse lagi sisse, mattes inimesed enda alla. Hukkus 54 ning kümned inimesed said erineva raskusega vigastusi.

Tegemist oli Läti iseseisvusaja suurima katastroofiga.

Hetkel kuum