Äripäev • 3. veebruar 2017 kell 7:21

Sadamate ja raudtee kaubamaht vajus 10 aasta põhja

Muuga sadama kaudu liigub suur osa merekaubast.  Foto: Raul Mee

Statistikaameti andmetel veeti eelmisel aastal Eesti sadamate kaudu ligi 33,5 miljonit tonni kaupa ja raudteed pidi 25,4 miljonit tonni — need on viimase kümnendi väikseimad näitajad.

2015. aastaga võrreldes vähenes kaubamaht sadamates 4 protsenti ja raudteel ligi kümnendiku, kirjutab statistikaameti juhtivstatistik-metoodik Piret Pukk ameti blogis.

Laevade lastimine moodustas mullu sadamate kaubamahust 22,5 miljonit tonni ja lossimine 11 miljonit tonni. Aasta varasemaga võrreldes lastiti sadamates 8 protsenti vähem kaupa, kuid lossiti 7 protsenti rohkem. Kaupade lastimise mahu vähenemist mõjutas jätkuv transiitkaupade veo vähenemine raudteel.

Viimati jäi kaubaveomaht sadamates alla 34 miljoni tonni 1998. aastal. Kaubavedu sadamate kaudu kasvas tol ajal aasta-aastalt kuni 2003. aastani. Viimase 20 aasta Eesti sadamate kaubamahu rekord - 50 miljonit tonni - jääb aastasse 2006, viimasel kümnendi rekord aastasse 2011, kui kaubamaht oli üle 48 miljoni tonni.

Viimasel kümnendil on kauba lastimise maht sadamates jäänud alla eelnenud kümnendile. Kauba lastimise mahu vähenemist sadamates on mõjutanud enim naftatoodete transiitveo vähenemine raudteel. Kauba lossimise maht kasvas jõudsalt viimase kümnendi algusaastatel, kuid ei ole märkimisväärselt kasvanud viimastel aastatel. Viimasel kümnendil on sadamates lossitud siiski poole rohkem kaupa kui eelnenud kümnendil.

Viimasel kolmel aastal on transiitkaubavedu vähenenud üle 20 protsendi aastas. Kui 2015. aastal vähenes transiitkaubavedu raudteel aastaga koguni viiendiku ja ulatus 11,3 miljoni tonnini, siis 2016. aastal vähenes transiitkauba vedu aastaga üle neljandiku. Importkaupa veeti kolmandiku võrra vähem ning eksportkaupa 9 protsenti enam kui 2015. aastal.

Raudteevedude kaubamaht tonnides on viimasel viiel aastal järjepidevalt vähenenud. Viimase 20 aasta andmete võrdluses on 2016. aasta raudtee kaubaveomahu tulemused väikseimad. Seda ka transiitkauba veol. Transiitkauba veo hoogne kasv aastatel 1996–2006 on viimasel kümnendil pöördunud kahanemisele. Kaubamaht Eesti raudteedel ulatus viimati üle 48 miljoni tonni 2011. aastal, transiitkaupa veeti siis 23 miljonit tonni.

Rahvusvaheline vedu tonnides annab kogu kaubaveo mahust raudteel keskmiselt 6 protsenti aastas. Rahvusvahelise veo kaubamaht on viimasel neljal aastal pidevalt vähenenud, kuid osatähtsus kaubaveost ei ole muutunud.

Loe lähemalt statistikaameti ajaveebist.

Hetkel kuum