Äripäev • 14. veebruar 2018 kell 12:17

Luminori hakkab valvama Euroopa Keskpank

Luminori juht Erkki Raasuke  Foto: Andres Haabu

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu nimetas Luminor Bank ASi oluliseks krediidiasutuseks ning seega kuulub Luminor pank edaspidi Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla.

EKP otsese järelevalve alla kuulub Euroopa ühtses pangandusjärelevalves (Single Supervisory Mechanism, SSM) osalevate riikide 120 olulist panka, nende hulgas varasemast ka Swedbank ja SEB Pank. Nüüd on nimekirjas kokku kolm Eestis tegutsevat panka, teatas finantsinspektsioon.

Vastavalt panga klassifikatsioonile jaguneb EKP ja riikliku järelevalveasutuse pädevus. EKP teostab otsest järelevalvet krediidiasutuste üle, kes on ühtse pangandusjärelevalve määruse kriteeriumite kohaselt olulised. Antud pankadele kuulub ligikaudu 82% euroala pankade varadest. Teiste ehk vähemoluliste pankade üle teostavad järelevalvet riiklikud järelevalveasutused.Krediidiasutuste olulisus määratakse kindlaks vastavalt ühtse pangandusjärelevalve määruse artikkel kuuele kriteeriumitele, arvestades krediidiasutuse varade koguväärtust, tähtsust nende asukohariigi või kogu ELi majanduse seisukohalt, krediidiasutuse piiriülese tegevuse olulisust ning ka seda, kas krediidiasutus on taotlenud või saanud finantsabi Euroopa stabiilsusmehhanismilt (European Stability Mechanism, ESM) või Euroopa Finantsstabiilsuse Fondilt (European Financial Stability Facility, EFSF).

Ühtse pangandusjärelevalve eesmärk on tagada pankade ühtne tugev kapitalijärelevalve EKP ja riikide järelevalveasutuste koostöös. Eestis on pankade järelevalveasutus ja Euroopa Keskpanga koostööpartner finantsinspektsioon, mis teeb järelevalvet ka kõigi teiste Eesti pankade üle.

Ühtse pangandusjärelevalve pädevuses on seirata kõigi kapitalijärelevalve õigusaktide järgimist, juhtida otsese järelevalve alla kuuluvates pankades kohapealseid ja kaugkontrolle, rakendada sanktsioone jm. Lisaks võib ühtse pangandusjärelevalve raames kehtestada otsese järelevalve alla kuuluvatele pankadele täiendavaid kapitalinõudeid.

Hetkel kuum