Äripäev • 27. veebruar 2018 kell 9:14

Eesti Energia maksab dividendi pea 16 miljonit

Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila.  Foto: Andras Kralla

Eesti Energia tootis eelmisel aastal nelja aasta suurima koguse elektrit ja rekordkoguse põlevkiviõli, kontserni müügitulu kasvas sellest 2 protsenti ja oli 754 miljonit eurot.

Kulumieelseks ärikasumiks kujunes 264 miljonit ehk 20% vähem kui 2016. aastal, teatas ettevõte. Kasumi languse tõid väiksemad ühekordsed tulud, mis on tulenesid põhiliselt Auvere elektrijaamaga seotud leppetrahvide vähenemisest.

Eesti Energia on teinud omanikule ettepaneku maksta 2017. aasta eest dividendi 15,8 miljonit eurot, millele lisandub tulumaks summas ligi 4 miljonit eurot.

Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila ütles, et 2017. aastal jäi elektri turuhind Eesti hinnapiirkonnas samale tasemele 2016. aastaga. „Elekter maksis Eestis sama palju kui Soomes, samas meie lõunanaabrite Läti ja Leedu elektriturul on hinnad endiselt kallimad kui Eestis. Tänu NordBalt merekaablile on hinnad ka lõunanaabrite juures siiski aasta-aastalt langenud ja Eesti-Soome hindadega sarnasemaks muutunud,“ selgitas Avila möödunud aasta muutusi elektriturul.

Avila sõnul tootis Eesti Energia 2017. aastal viimase nelja aasta suurima koguse elektrit – 9,7 teravatt-tundi. „See näitab selgelt, et Eesti Energia juhitavad elektritootmisvõimsused on vajalikud ning püsivad regionaalsel elektriturul hästi konkurentsis ja toovad sisse eksporditulu,“ lausus Avila, kelle sõnul on Soome ja Leedu on endiselt suures elektri defitsiidis ning peavad  tarbimise katmiseks elektrit Venemaalt importima.

Kogu Eesti elektritoodang oli 2017. aastal 11,1 TWh, mis on 2,8 TWh suurem kui tarbimine. Eesti eksportis Nord Pooli elektrituru kaudu ligi veerandi oma elektritoodangust.

Hind soosib põlevkiviõli

Eesti Energia majandustulemusi mõjutavad oluliselt ka kütteõli maailmaturuhinnad. Kokku tootis Eesti Energia 2017. aastal 395 000 tonni põlevkiviõli, mis on rekordiline kogus.

Kokku kaevandas Eesti Energia 2017. aastal 16 miljonit tonni kaubapõlevkivi.

Kontsern investeeris 2017. aastal 144 mln eurot ehk 2% rohkem kui aasta varem. 75 miljonit eurot investeeriti elektri jaotusvõrku selle kvaliteedi  parandamiseks.

Eesti suurim tööstusinvesteering Auvere elektrijaam töötab 2015. aastast. 2017. aastal tootis jaam 1,4 TWh elektrit.

Eesti Energia alustas 2017. aasta teises pooles elektri ja gaasi müüki äriklientidele Poolas, kus praeguseks on leitud üle 50 kliendi. Lätis tõusti pärast sealse gaasituru avanemist riigi suuruselt teiseks gaasimüüjaks. Selle aasta kevadel alustab Eesti Energia elektri müügiga ka Soomes ja Rootsis. Soomes pakutakse energiateenuseid koduklientidele, Rootsis aga nii kodu- kui ka äriklientidele.

Avila sõnul on kontserni strateegia suunatud kasvule ja puhtamale energiale. „Vastavalt strateegiale on meie eesmärgiks toota 2021. aastal 40% elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest. Selle ambitsioonika sihi täitmisel on oluline roll Eesti Energia taastuvenergia ettevõttel Enefit Green, kes plaanib tootmist laiendada kontserni senistel koduturgudel Läänemere piirkonnas,“ ütles Avila. Valitsus on kokku leppinud Enefit Greeni vähemusosaluse börsile viimises.  

Hetkel kuum