21. mai 2018 kell 6:38

Riik vaatab üle valveaja tasu seaduse

Kriitilise tähtsusega valdkondades plaanitakse kehtestada valveaja erisus  Foto: scanpix

Valitsus kaalub teatud IKT töötajate puhul valveaja erandite kehtestamist, mis puudutaksid nii puhkeaega kui ka töötasu.

Kuigi kaubandus-tööstuskoda eelnõud pooldab, on nende ettepanek jätta valveaja eraldi tasustamine senisele tasemele, mis on vähemalt 1/10 töötasust. Samuti soovitab koda analüüsida ka teisi valdkondi, kus võiks valveaja erisust rakendada.

Eelnõu järgi võimaldatakse kriitilise tähtsusega IKT teenuste ning taristu järjepideva toimimise või infoturbe spetsialistidele valveaega maksimaalselt 130 tundi 28 päeva jooksul, kui sellega ei kahjustata töötaja tervist ja ohutust.

Erisust võiks kaaluda ka teistes valdkondades

Koja hinnangul on ka teisi valdkondi, kus töötaja ülesandeks on kriitilise tähtusega teenuste ja/või taristu toimimise tagamine. Näiteks automaatika, energeetika, mehaanika ja lennunduse spetsialistid. Näiteks peab 24/7 töötava tehase spetsialist olema valmis reageerima, kui tehase automaatikas tekib probleeme.

Eelnõu järgi tuleb valveaja erisuse rakendamisel tasuda vähemalt 1/5 suurust töötasu. Tavajuhtudel on valveaja tasu vähemalt 1/10 töötasust.

Kaubanduskoja hinnangul tuleks eelnõust jätta välja 1/5 töötasu nõue, et vältida töötajate ebavõrdset kohtlemist, ning rakendada ka erisuse puhul vähemalt 1/10 suurust töötasu nõuet. Samuti rõhutab koda, et seaduses sätestatu oleks minimaalne kohustus - tööandja ja töötaja saavad alati leppida kokku suurema valveaja tasu.

Hetkel kuum