Äripäev • 14 veebruar 2019

Pikaajaliste töötute arv vähenes märgatavalt

Töötus vähenes aastaga kõikides vanusegruppides.  Foto: ERIK PROZES, Postimees/Scanpix

Möödunud aastal vähenes töötute arv 2600 inimese võrra 37 700-ni. Töötuse määr oli 5,4%, samas kui aasta varem oli vastav näitaja 5,8%, teatab statistikaamet.

Sealhulgas vähenes pikaajaliste töötute arv 9400-ni, mis on viimase 20 aasta väikseim arv. Võrreldes aasta varasemaga vähenes mullu selliste inimeste arv 4100 võrra. Viimati oli pikaajaliste töötute arv rekordiliselt madalal 2008. aastal. Võrreldes 2017. aastaga vähenes mullu pikaajaliste töötute arv 4100 võrra.

Pikaajalisi töötuid loetakse suurima vaesusriskiga töötuteks. Seda seetõttu, et pikaajaline tööturult eemalolek võib mõjutada inimese tööoskusi ja harjumust tööd teha.

Töötus suurim noorte seas

Tööjõus osalemise määr oli 2018. aastal 71,9%, tööhõive määr 68,1%. Aktiivsete inimeste aastakeskmine arv oli 702 400. Võrreldes aasta varasemaga kasvas see arv 3600 võrra. Hõivatuid oli eelmisel aastal 664 700, mis on 6100 võrra rohkem kui varasemal aastal.

Töötus vähenes kõikides vanuserühmades, sealjuures oli 25–49-aastaste töötuse määr 4,5% ning vanemaealistel ehk 50–74-aastastel 5,2%. „Eesti 2020“ konkurentsikava üks eesmärk on noorte (15–24-aastased) töötuse määra vähendamine 10%-ni. Möödunud aastal eesmärki veel ei täidetud, kuid noorte töötuse määr langes 2017. aastaga võrreldes ning oli 11,8%. Euroopa Liidu keskmine töötuse määr püsis 2018. aasta I–III kvartalis 7% piires, mis näitab, et Eesti kuulub pigem madalama tööpuudusega riikide hulka.

Hetkel kuum