Koit Brinkmann • 8. august 2019 kell 12:00

Ettevõte sai pika vaidlemise järel Tallinna linnalt lõpuks raha kätte

Tallinna linna ja Eesti Keskkonnateenused ringkonnakohtusse jõudnud vaidluses töövõtulepingu tasu vähendamise üle jõuti kompromissini ning linn maksis raha ära.

Ümber lükatud prügikonteiner.  Foto: Raul Mee

Jäätmekäitleja Eesti Keskkonnateenused võitis 2015. aasta riigihanke Liiva kalmistult pärinevate jäätmete veoks ja käitluseks. Töövõtulepingu kogumaksumus oli 316 293 eurot, millest linn jättis maksmata 81 888 eurot.

Tellija leidis, et osa töövõtulepingu alusel käideldud jäätmetest, mis viidi Tartusse Turu tänava pinnasetäiteplatsile ja Maleva tänava käitluskohta Tallinnas, käideldi mittenõuetekohaselt.

Kohtusse jõudnud vaidluses otsustas Harju maakohus, et linn peab jäätmekäitlejale raha täies ulatuses välja maksma.

Selle aasta kevadel esitas linn apellatsioonkaebuse, kuid enne septembrisse plaanitud kohtuistungite algust jõudsid pooled omavahel kompromisskokkuleppeni, et linn maksab ikkagi raha ära ja hüvitab 8112 euro ulatuses ka ettevõtte menetluskulusid.

Loobus viivistest

Juulikuu alguses tasuski linn Eesti Keskkonnateenustele põhinõude 81 888 eurot.

Eesti Keskkonnateenused loobus aga viiviste nõudest. Harju maakohtu otsuses oli 16. oktoobri 2016. aasta seisuga sissenõutavaks muutunud viivis 4197 eurot ning 0,025 protsenti põhinõudelt päevas alates 17. oktoobrist 2016 kuni põhinõude täitmiseni, kuid mitte põhinõudest suuremas summas.

Tallinna linnavalitsuse vastavas korralduse eelnõu seletuskirjas leitakse, et kohtuvaidluse lõpetamine sellistel tingimustel on mõistlik ja otstarbekas.

Hetkel kuum