23 jaanuar 2014

Koda: tulumaks võiks jaotuda elu- ja töökoha vahel

 Kaubanduskoja hinnangul võiks osa üksikisiku tulumaksust laekuda elukohajärgse valla eelarvesse ja teine osa töökohajärgse omavalitsuse eelarvesse.

Sel nädalal saatis regionaalminister Siim Kiisler ministeeriumitele kooskõlastusele omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu, mille keskseks tuumaks on seniste omavlitsuste koondumine tõmbekeskuste ümber, seisab kaubanduskoja pressiteates.

Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts loodab, et tulevane reform tõhustab meie KOVide suutlikkust oma piirkonnas ettevõtlust paremini edendada. Kaubanduskoda on KOVide ettevõtlikkust uurinud ning teisalt kaardistanud ka ettevõtjate arvamuse KOVide ettevõtluse edendamisel.

Nende uuringute kokkuvõttena käis Kaubanduskoda välja idee, et arvestatav meede, mis tuleks Eestis juurutada oleks seotud üksikisiku tulumaksu ümberjaotusega. „Osa üksikisiku tulumaksust võiks laekuda elukohajärgse valla eelarvesse ja teine osa töökohajärgsesse KOVi eelarvesse,“ selgitas Palts. Tema hinnangul aitaks see piirkonniti ettevõtlust arendada ning omavalitsustel tiheneksid ka suhted kohalike ettevõtjatega. Nii muutuks kogu ettevõtlusmaastik Eestis dünaamilisemaks.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum