Janek Stalmeister • 10. veebruar 2017 kell 4:00

Liiga palju muutusi korraga

Tallinki juht Janek Stalmeister  Foto: Andres Haabu

Sotsiaalsete probleemidega ei peaks tegelema turismi arvel, leiab Tallinki juht Janek Stalmeister.

Aastakümnete jooksul on Eesti arengule palju kaasa aidanud turism ja selle stabiilne kasv. Paratamatult on paljude siia saabuvate turistide reisiotsuse tegemisel üheks teguriks ka õlle hind, mis tänaste aktsiisimuudatuste ootuses kiirendatult tõuseb. Õlle kui kauba ostumahu võimalik vähenemine turistide poolt ei pruugi olla suur probleem riigile, küll aga on suurenenud risk, et väheneb nende turistide arv, kelle reisiotsuseid on see siiani soodustanud.

Vähem põhjusi Eestisse reisida – vähem turiste Eestis, see avaldaks kindlasti üldist ja laiemat mõju paljudele täiendavatele kaubagruppidele ja teenustele. Meie arvutustel on mereturismi panus Eesti SKTsse ligikaudu 15%. Suur osa sellest on sisult eksport, mis riigi statistikas kajastub sisetarbimise näitajates.

Kindlasti peab valitsus tegelema kõikide riigi probleemidega, sh sotsiaalsetega, aga kas seda tasub teha stabiilselt arenenud turismi arvel? Sedapuhku võib raha ümberjagamine kogu rahahulka vähendada.

Tahaks küll loota, et õlle hinna tõus bumerangina tagasi ei tule, aga risk selleks on selgelt tõusnud. Plaanitavad muutused on liiga suured ja tulevad liiga kiiresti, mis suurendab ettearvamatust.

Hetkel kuum