19. november 1995 kell 22:00

Segadus kapitali suurendamisega

Ettevõtjates tekitab segadust äriseadustiku § 341 lõige 4 oma kategoorilise keeluga, mis kõlab järgmiselt: «Aktsiakapitali suurendamise otsust ei või vastu võtta enne aktsiaseltsi äriregistrisse kandmist.» Muuseas, osaühingu osakapitali suurendamise kohta käivas äriseadustiku § 192 tekstis sellist kategoorilist keeldu ei ole.

Aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest sõltuvusse seadmine on näilises vastuolus seadustiku § 343, rakendusliku osa § 506 lõike 2 ja § 509 lõike 2 sätetega. Tuletan meelde, et § 343 käsitleb äriregistri kande tegemist. Õnneks aga ütleb äriseadustiku § 506 lõige 2, et enne 1995. aasta 1. septembrit asutatud äriühingute suhtes ei kohaldata nende äriregistrisse kandmiseni tervet rida paragrahve ja nende seas on ka § 343 (aktsiaseltsi osas) ja § 196 (osaühingu osas). Seega võivad need aktsiaseltsid või osaühingud, kes tahavad oma aktsia- või osakapitali suurendamise teel kooskõlla viia äriseadustiku § 519 lõige 1 ettenähtud osa või aktsiakapitali määradega, seda rahumeeli teha äriseadustikus ettenähtud tingimustel, kuid peavad meeles pidama, et nii osa- kui aktsiakapitali suurendamisele peab eelnema põhikirja muutmine, kui ilma selleta pole võimalik kapitali suurendada, st vana põhikiri seda ei võimalda. Ometi jääb ka pärast eelnevat arutlust kestma vastuolu äriseadustiku § 341 lõige 4 ja § 506 lõige 2 vahel, sest viimasest tuleneb, et § 341 sätteid siiski kohaldatakse ka enne 1995. aasta 1. septembrit asutatud äriühingute suhtes.

Lahendus võiks peituda jällegi äriseadustikku vastava muudatuse tegemises, mis peaks lihtsalt § 341 lõige 4 tühistama, ja aktsiakapitali suurendamisel tuleks kuni aktsiaühingu äriregistrisse ümberregistreerimiseni kanda ta Eesti vabariikliku ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registrisse, millega olekski kõrvaldatud eelnimetatud formaaljuriidiline takistus äri- ja majandustegevuse praktilisel jätkamisel.

Lõpuks veel meeldetuletus ja hoiatus neile ettevõtjatele ja äriühingutele, kes tegutsevad juba enne 1. septembrit 1995. Äriseadustiku § 513 kohaselt tunnistatakse nende ettevõtjate, kes ei ole 1997. aasta 1. septembriks ettevõtjana äriregistrisse kantud või seaduses sätestatud viisil ümber kujundatud, tegevus lõppenuks. Äriseadustiku § 511 kohaselt kantakse enne 1995. aasta 1. septembrit asutatud ja ettevõtteregistris registreeritud ettevõtjad äriregistrisse nende avalduse põhjal. Ja äriseadustiku § 539 lõige 2 kohaselt on nende ettevõtete kandmine äriregistrisse kuni 1. septembrini 1996 riigilõivuvaba. Paras aeg alustada firma ümberregistreerimist.

Hetkel kuum