18. juuni 1997 kell 22:00

Raadile lennujaama territooriumile Euraasia makett

«Eksperdid praakisid ajurünnaku käigus välja Raadi lennuvälja territooriumile vangla ja puriuisukeskuse rajamise idee, kuid leidsid, et väga sobiv oleks sinna rajada Euraasia makett,» ütles Tartu Raadi Lennujaama ASi juhataja Andrus Kilgi.

Tema sõnul meenutab 610 hektari suurune lennuvälja krunt oma kujult Euraasiat ja sellist maketti pole veel kusagil loodud.

«Ideed peeti küll üksmeelselt hullumeelseks, kuid samas suhteliselt kergesti rahastatavaks,» kommenteeris Kilgi. «Näiteks Saudi Araabia kohale saaks rajada tankla,» tõi ta näite.

DEMCONi töörühma kuuluvad eksperdid Kreekast, Soomest, Poolast, Rumeeniast ja Eestist. Töörühma eesmärk on endistes sotsialistlikes riikides asuvate sõjaväeobjektide rahuotstarbeline efektiivne kasutamine.

Töörühma tegevust finantseerib pooles mahus Euroopa Liit.

Tartu Raadi Lennujaama AS kuulub võrdsetes osades Tartu ja Luunja vallale ning Tartu linnale. Tartu Raadi lennujaama omanikud on jõudnud arusaamisele, et nad tahavad lennuvälja panna erastamisele. Sobivamaks peetakse seda teha erastamisagentuuri kaudu rahvusvahelise konkursi teel.

Seni pole veel kindlaks määratud pakkumise alghinda ja erastamistingimusi.

Kas tulevane omanik tahab rajada Raadile Euraasia maketi, selgub alles pärast ettevõtte müügitehingut.

Hetkel kuum