14. september 1997 kell 22:00

Puhkusehüvitis ajutisele töötajale

Puhkusehüvitise maksmisega on tekki-nud probleeme, kui töötajaga sõlmitakse lühiajaline tööleping (näit 1--2 kuuks). Tööandjad ei tule sageli selle pealegi, et ka lühikeseks ajaks sõlmitud töölepingu lõppemisel tuleb maksta puhkusehüvitist. Õigus puhkust saada ja puhkusehüvitis on kaks eri asja. Puhkuse saamise õigus on töötajal pärast pooleaastast töötamist. Puhkusetasu arvestamise korra järgi makstakse töötajale aga puhkusehüvitist, kui ta on töötanud 15 päeva ja rohkem. Ka siis, kui ta töötas vaid 15 päeva, peab ta saama ühe kuu puhkuse eest hüvitist. Puhkuse miinimumkestuseks on 28 kalendripäeva, seega töötab töötaja iga kuu endale välja 2,3 puhkusepäeva.

Hetkel kuum