Kaja Koovit • 1 august 1999

JP Morgan paigutab Eesti raha

Eesti Panga valuutareservide kogumaht on mõningaste ajaliste kõikumistega umbes 10 miljardit Eesti krooni.

Eesti Panga finantsturgude osakonna juhataja Henn Oit lausus, et JP Morgan paigutab Eesti valuutareserve vastavalt samadele eeskirjadele nagu Eesti Pank. Eesti Pangas investeerimistegevust juhatav Henn Oit on sündinud 1956. aastal ja pärast TTÜ juhtimissüsteemide eriala lõpetamist kaitsnud väitekirja juhuslike protsesside juhtimise alal.

Eesti Panga valuutareserve võib paigutada vaid madala riskiastmega vähemalt AA reitinguga (Standard & Poor's järgi) väärtpaberitesse, kinnitas Oit. Tema sõnul puudub keskpanga valuutareservidel valuutarisk, sest kogu panga investeerimispositsioon on euros.

Konkurss investeerimisfirma leidmiseks kuulutati välja kaks aastat tagasi ning selles osales umbes 50 firmat. «Keskpank on varahaldusfirmadele väga atraktiivne klient, teenustasu tuleb keskpangal maksta 0,15 protsenti,» rääkis Oit. Konkursil osalenud firmade keskmine pakutud teenustasu oli 0,35%.

Oidi sõnul on leping JP Morganiga Eestile väga kasulik, sest lepingu raames on keskpangal muu hulgas võimalik välja koolitada oma töötajaid.

Sõlmitud leping on tähtajatu ning keskpangal on õigus see soovi korral igal ajal lõpetada.

Eelmise aasta lõpus lõppes keskpanga leping Mercury Asset Managementiga, kes ei investeerinud mitte valuutareserve, vaid Rahvusvaheliselt Valuutafondilt (IMF) saadud tugilaenu eesmärgiga teenida rahalt rohkem, kui tuli tasuda intressimakseid IMFile. «Oleks olnud vastutustundetu jätta see raha keskpanga toona koolipingist tulnud noorte spetsialistide paigutada, « lausus Oit.

Riigikogu liige Janno Reiljan on Eesti Panka süüdistanud valuutareservide ebaotstarbekas kasutamises ning põhjendamatult suurte summade maksmises reserve paigutavale investeerimisfirmale Mercury Asset Management.

Hetkel kuum