20. november 2000 kell 22:00

Hüvitusfondi emissioon märgiti kaks korda üle

Kokku märkisid EVP-omanikud obligatsioone 48,5 miljoni krooni eest. Lõppenud emissiooni käigus märgiti obligatsioone kokku 68,4 miljoni EVP eest.

Emissioonis osales 274 investorit, füüsilisest isikust investoreid oli 265 ja juriidilisi isikuid 9. Füüsilised isikud märkisid 15% emissioonimahust.

Äripäeva analüütik Romet Kreek ütles, et seoses emissiooni ülemärkimisega on Hüvitusfondil valida kahe võimaluse vahel: kas suurendada emissiooni mahtu või saavad märkijad proportsionaalselt kaks korda vähem võlakirju, kui märgitud. Reutersi andmetel peaks Hüvitusfondi nõukogu võimaliku emissiooni mahu suurendamise otsustama reedel.

XVII seeria obligatsioonide väärtuspäev on 23. november 2000. a, investorite arvetele kantakse obligatsioonid viie pangapäeva jooksul pärast emissiooni tulemuste kinnitamist fondi nõukogu poolt. Intressi makstakse obligatsiooniomanikele üks kord aastas 20. novembril. Obligatsioonid lunastatakse 20. novembril 2002. a, pärast lunastamist obligatsioon lõpeb.

XVII seeria obligatsioonid noteeritakse Tallinna börsil vahetult pärast emissiooni tulemuste kinnitamist fondi nõukogu poolt ja emissiooni lõplikku registreerimist EVKs.

Obligatsioonide esmaslevitamine toimus 6.?17. novembrini. Ühe obligatsiooni hind oli emissiooni käigus 141 EVPd. Fond maksab obligatsiooniomanikele põhiintressi 7% obligatsiooni nimiväärtusest aastas. Sellele lisandub lisaintress, mille suuruse määrab HFi nõukogu kaks korda aastas tulenevalt võrreldavate finantsinstrumentide tulususest ning fondi majandustulemustest.

Autor: ÄP Online

Hetkel kuum