Kadi Heinsalu • 4. detsember 2002 kell 14:50

Eesti Raudtee kaubaveomaht tõusis novembris 34%

Novembrikuu kaubaveomaht Eesti Raudteel oli esialgsetel andmetel 3,5 miljonit tonni, mis on läinud aasta novembrist ligi 34% parem tulemus.

Tänavu on Eesti Raudteel veetud kokku 38,47 tonni kaupu, mis ületab möödunud aasta näitajat 9,2% võrra.

Ligi 0,9 miljoni tonni suurusele veomahukasvule novembris aitas kaasa mahtude suurenemine peaaegu kõigi suuremate kaubaveogruppide lõikes. Naftasaaduste vedu suurenes 33% kokku 2,3 miljoni tonnini; põlevkivi veomaht suurenes 27% 355 tuhande tonnini: teravilja vedu kasvas 7,5 korda ulatudes 222 tuhande tonnini; kivisütt veeti 36% enam ehk 131 tuhat tonni ning puiduveod ulatusid 83 tuhande tonnini, näidates 38%-list paranemist. Ainsa kaubagrupina jäi eelmise aastaga võrreldes väiksemaks väetiste vedu, vähenedes 21,5% 180 tuhande tonnini.

Eesti Raudtee veomahuks novembris kujunes 2,9 miljonit tonni, tulemus oli eelmisest aastast ligi 56% parem; samas vähenesid kaubaveo-operaator LinkOili veod 17% võrra 660 tuhande tonnini.

Käesoleva aasta 11 kuuga on Eesti Raudteel veetud kokku 38,47 miljonit tonni kaupu, mis ületab eelmise aasta tulemust 3,2 miljoni tonni ehk 9,2%ga. Eesti Raudtee enda veomaht ulatub kokku 29,7 miljoni tonnini, suurenedes aastaga 13,3% ja LinkOili veomaht ulatub 8,8 miljoni tonnini, vähenedes aastaga 2,6%.

11 kuuga on naftasaadusi kokku veetud 27 miljonit tonni, mis näitab 15,4% suurust tõusu eelmise aasta võrdluses. Peamiselt tuleneb veomahtude kasv tumedate naftasaaduste mahtude arvelt. Põlevkivi veomaht vähenes aastaga 1,7 miljoni tonni võrra, ulatudes 3 miljoni tonnini. Väetiste mahud on kasvanud 26% võrra 2,5 miljoni tonnini, 10kordselt on tõusnud teravilja veomaht 1,5 miljoni tonnini. Kivisöe 1,1 miljoni tonnine veomaht jääb möödunud aastale 6%-ga alla.

Transiitveod moodustasid koguveost 84,4%, kohalikud veod 9%, import 5,4% ja eksport 1,2%.

Hetkel kuum