Inno Tähismaa • 27. oktoober 2004 kell 15:04

President Rüütel avas Tartus maaelu foorumi

President Arnold Rüütel avas täna Tartus Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse ja Põllumajandus-Kaubanduskoja maaelu foorumi '30 000 täiendavat töökohta'.

Põllumajandusülikooli aulas toimuva foorumi avamisel märkis president, et uute töökohtade teke maapiirkondades pole mitte ainult vajalik, vaid ka igati ootuspärane ning igati kooskõlas tasakaalustatud regionaal- ja majandusarengu taotlustega, teatas presidendi kantselei pressiteenistus. 'Tegemist ei ole üksnes sotsiaal-majandusliku ülesandega, mille lahendamine vähendaks toimetulekuraskustesse sattunute arvu ning aitaks suurendada nii inimeste kui riigi sissetulekuid. Kõnealusel ülesandel on otsene seos ka eestlaste elulaadi ja identiteediga,' sõnas riigipea.

President Rüütel rõhutas, et üha enam väärtustatakse põllumajanduse ülesannet tagada nii kvaliteetset toitu inimestele kui ka tooret kohalikule tööstusele, mistõttu põllumajanduse eriline asend strateegilise tootmisharuna säilib ning seega peitub põllumajanduslikus tootmises, ennekõike selle mitmekesistamises võimalusi tööhõive suurenemiseks.

'Uudsete ideede teostamine eeldab selge tulevikuvisiooni kõrval ka üksmeelt. Maaelu tuleviku suhtes ongi see meie ühiskonnas kujunemas. Selle väljenduseks on põllumajanduse ja tervikuna maaelu funktsioonide seostatum käsitlemine ning kõrgem väärtustamine,' kõneles president.

Hetkel kuum