Kadrin Karner • 26. jaanuar 2011 kell 13:31

Swedbank: nii kõrgeid tootluseid enam ei nähta

Kuigi uus seadus lubab pensionifondi alates 1. augustist 2011 vahetada kolm korda aastas, ei soovita Swedbank fondi vahetama tormata, küll aga loovad uued konservatiivsete fondidele pandud piirangud olukorra, kus nii kõrgeid tootluseid nagu senini, enam ei nähta, ütles Swedbank Investeerimisfondid AS juhatuse esimees Agnes Makk.

„Konservatiivsetele pensionifondidele seatakse uue seadusega piiranguid, mis sunnivad neid fonde olema tõeliselt konservatiivsed. Tõenäoliselt ei nähta enam siinsel turul nii kõrgeid tootlusnumbreid nagu senini ollakse harjunud, sest riskivõtmise ja tootluse vahel on otsene seos,“ rääkis Makk.

Muutuste vajadusega juhatuse esimees nõustub, öeldes, et finantskriisi õppetundide taustal vajas ka pensionifondide regulatsioon ja seadusandlus Eestis täiendusi ning need ühtlustavad turul olevat arusaama konservatiivsusest. 

Maki sõnul peab Swedbank tegema vaid mõned muudatused, et uue seadusega kooskõlas olla. Küll aga ei kehti see kogu turu kohta. „Kui turul laiemalt tuleb hakata portfellides suuremaid muudatusi tegema, et konservatiivseid fonde seadusega vastavusse viia, siis meie eristume pensionifondide maastikul Eestis sellega, et vajalikud on vaid minimaalsed muudatused, et fond vastaks täielikult KOPS-i (kogumispensioni seadus-toim.) kehtestatud nõuetele,“ nentis Makk. 

Täna riigikogu vastu võetus seadusmuudatuse kohaselt saab pensionifondi edaspidi vahetada kolm korda aastas. „Oleme seisukohal, et investeering pensionifondi on pikaajaline ja tähtis ja ei tohiks soodustada mõtteviisi, et lühiajaliste kõikumiste baasil tuleb rutata kohe fondi vahetama. Kliendil on oluline siinjuures teadvustada, et nii jäädakse iga kord ilma ka 1%, mida enamus vahetajaid ei tea ja millest neid üldjuhul ei rutata ka teavitama. Kõikidel pensionifondidel on nimelt osaku tagasivõtmistasu 1%, mis tuleb tasuda fondi vahetamise korral,“ selgitas Makk.

Samas ei oska Swedbank Investeerimisfondid juhatuse esimees prognoosida, milline on seadusmuudatuse mõju pensionifondide vahetamisele ja sissemaksete suunamisele. „Tänaseni on aastas olnud üks "kuum periood", mil pensioniklienti aktiivselt püütakse. Küll oleme saanud tagasisidet, et kliendid on sellel perioodil mõnevõrra tüdinenud pensionitemaatikast, sest iga fondimüüja üritab võimalikult aktiivselt klienti endale haarata. Näeme, et sagedasem fondi vahetamise võimalus võiks mõnevõrra turgu rahustada, sest kliendil on rohkem aega asi läbi mõelda ja otsus teha kaalutletud alustel ning mitte tormata üksnes seepärast, et korra aastas on võimalus fondi vahetada,“ ütles ta.

„Rahandusministeeriumil on olnud mõnevõrra vastuoluline ülesanne: suurendada rangemate nõuete kehtestamisega inimeste usaldust pensionisüsteemi vastu ja samal ajal süsteemi ka populariseerida. Seetõttu sisaldub eelnõus ka sätteid, mis ei pruugi inimeste huvi näiteks III samba vastu suurendada," märkis Makk.

Hetkel kuum