Silvia Kruusmaa • 15. veebruar 2011 kell 15:24

Ligi: euroliidu suurim probleem on võlad

Euroopa Liidu suurim probleem on võlad, seepärast on võla vähendamise reegel pakti kõige olulisem element, sõnas eurogrupi ja EL rahandusministrite kohtumisel Brüsselis osalenud rahandusminister Jürgen Ligi.

Täna toimunud Ecofinil arutati lahtisi küsimusi Euroopa Liidu eelarve- ja majanduspoliitikate järelevalve tugevdamisel.

Kohtumise põhiteemaks oli üle 60 protsendi SKPst ulatuva avaliku sektori võlakoormusele iga-aastase kärpimisreegli kehtestamine, eesmärgiga tagada stabiilsuse ja kasvupakti alusel toimuvas eelarvejärelevalves ülemäärasele eelarvedefitsiidile ja võlale võrdväärne roll.

„Euroopa Liidu suurim probleem on võlad, seepärast on võla vähendamise reegel pakti kõige olulisem element. Ka Eesti rõhutas seda, sest võlakoormusest sõltuvad turgude usaldus, intressimäärad, majanduskasv ning võime laene teenindada,” kommenteeris rahandusminister Ligi.

Tänasel Ecofinil kinnitati ka suunised liikmesriikidele, et viimistleda aprilli lõpus esitatavate majandusprogrammide ja siseriiklike struktuurireformide kavad. Põhiliseks eesmärgiks on eelarve olukordade korrastamine, mille tulemusel jõuavad kõik liikmesriigid (v.a. Iirimaa ja Kreeka) 2013. aastaks eelarvedefitsiidiga alla 3 protsendi SKPst. Maksupoliitiliste valikute langetamisel tuleks eelistada baasi laiendamist ja vajadusel ka kaudsete maksude tõstmist. Sama oluline on ka majanduskasvu soodustavate reformide elluviimine.

Euroala rahandusministrid otsustasid märtsi Ülemkogule esitada Euroopa Keskpanga juhatuse uueks liikmekandidaadiks Peter Praeti.

14.veebruari euroala rahandusministrite kohtumisel jõuti üksmeelele 2013.aastal käivituva Euroopa stabiilsusmehhanismi suuruses. Mehhanismi reaalne sekkumisvõime saab olema 500 miljardit eurot ning seda vaadatakse regulaarselt üle.

Hetkel kuum