Anne Oja • 17. september 2011 kell 13:00

ELi rahandusministrid leppisid koordineerimises kokku

EL rahandusministrid jõudsid Euroopa Parlamendiga kokkuleppele EL majanduskoordinatsiooni tõhustavate seadusandlike ettepanekute paketis, teatas rahandusministeerium.

Peale pikki läbirääkimisi on majanduskoordinatsiooni eelnõudes saavutatud kokkulepe Euroopa Parlamendiga. Eelnõud on kavas jõustada esimesel võimalusel.

Rahandusministrite mitteametlikul kohtumisel osalesid lisaks tavapärasele Komisjonile ja Euroopa Keskpangale kõikide Euroopa keskpankade juhid, USA rahandusminister Timothy Geithner ning IMF. ELi finants- ja võlakirjaturgude kohta tõdeti, et Euroopa pangandus on stabiilne ja suuteline oma probleemidega toime tulema. Üldiselt peetakse ainuõigeks, et liikmesriigid peavad korda saama fiskaalpoliitika ja riigivõla ning viima need vastavusse ELi reeglitega.

Eurogrupis rõhutati tähtsaima teemana praeguste EL abimehhanismide – Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi ja Euroopa Stabiilsusmehhanismi – töövõime tagamist igas olukorras. Selleks mitmekesistatakse Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi instrumente.

Ülevaade Iiri ja Portugali laenuprogrammidest kinnitab, et need riigid oma graafikus ja paremini kohaneb Iiri majandus. Kreeka järgmine laenumakse otsustatakse eurogrupi kohtumisel oktoobris, peale Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja IMFi hinnangut Kreeka majandusprogrammi täitmisele.

Komisjon tutvustas ka majanduse vaheprognoosi, mille järgi aasta lõpuks oodatakse majanduskasvu aeglustumist. Samuti andis Komisjon ülevaate finantssektorit puudutavate regulatsioonide ajakavast. Kiideti heaks Maailmapanga ja IMFi aastakoosoleku ning G20 rahandusministrite ja keskpankurite kohtumiseks ühisseisukohad, kus põhiküsimusteks on maailmamajanduse taastamine, vastutustundlik eelarvepoliitika ning globaalse panganduse regulatsioonide tugevdamine. 

Hetkel kuum