5. oktoober 2011 kell 17:52

Uuring: üle poole sakslastest tahab marka tagasi

Üle poole sakslastest sooviks, et Saksamaa loobuks eurost ja tooks tagasi eelnevalt käibel olnud Saksa marga, näitab Saksamaa uuringufirma Forsa septembri lõpus läbiviidud uuring.

Vaatamata sellele et kantsler Angela Merkel seisab sihikindlalt euro püsimajäämise taga, sooviks Forsa küsitluse andmetel marga naasmist 54% sakslastest. Tulemus ühtib 2010. aasta mais läbiviidud uuringuga.

Saksa mark sümboliseerib sakslastele Lääne-Saksamaa maailmasõjajärgset majanduslikku võimu ja stabiilsust, samas rõhutavad euro pooldajad, et Saksamaa on ühisvaluutast palju kasu saanud. Riigi ekspordisektor on viimastel aastatel olnud majanduskasvu peamine mootor, mis võlgneb paljuski oma tänu ka eurole, sest ühisvaluuta on tõstnud Saksamaa kaupade konkurentsivõimet.

See, et aastate jooksul pole marga pooldajate arv kasvanud näitab, et sakslased hakkavad euro kasudest tasapisi aru saama, ütles Forsa esindaja.

Rohkem soovitakse marga taas kasutusele võtmist Ida-Saksamaal, kus valuuta soosijate osakaal oli 67%. Seda põhjendavad uuringu autorid minevikus toimunud suurte muutustega, mis on idasakslasi rohkem turvalisust ja stabiilsust otsima pannud.

Lisaks selgus uuringust, et marga pooldajate seas oli enam kõrghariduseta inimesi.

Autor: Maarja-Liis Mitri

Hetkel kuum