Anne Oja • 13. oktoober 2011 kell 13:33

Riigikontroll: valitsus vaikib probleemid maha

Ministeeriumid tõid oma aruannetes välja mitmeid probleeme ja tegematajäämisi, kuid valitsus vaikis neist suurema osa riigi 2010. aasta tegevusaruandes maha, arvustas riigikontroll.

Riigikontroll analüüsis, millist infot andsid 2010. aasta tegemistest sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, keskkonnaministeerium, haridus- ja teadusministeeriumi ning siseministeerium.

"Selgus, et ehkki kõik nimetatud ministeeriumid olid toonud oma 2010. aasta tegevuskava täitmise aruannetes välja olulisi eesmärke ja tegevusi, mis jäid saavutamata ning ellu viimata, on riigi 2010. majandusaasta tegevusaruandes juttu vaid paarist ministeeriumide esitatud murest või probleemist," avaldas riigikontroll.

"Ainult positiivse väljatoomine loob valitsuse tegevusest kallutatud pildi ja tähendab, et riigikogul ja avalikkusel pole usaldusväärset infot valitsuse tegevuse hindamiseks. Samuti, kui maksumaksjad ja riigikogu ei saa täielikku teavet, mida valitsus riigi rahaga teeb, on neil keeruline sekkuda ka raha kasutamist puudutavatesse aruteludesse ja otsuste langetamisse," kommenteeris riigikontroll.

Üheks ministeeriumite poolt näidatud probleemiks oli haldussuutmatus, mistõttu pole õnnestunud kasutada kogu tõukefondide raha. Samuti leidis riigikontroll, et ressursside planeerimisel ei arvesta rahandusministeerium teiste ministeeriumite argumentide ning põhjendustega. Paljud raha kulutamise otsused langetatakse seetõttu pigem kõhutunde, kui varasemast teadaolevate faktide põhjal.

Hetkel kuum