Anu Jõgi • 10. november 2011 kell 9:43

Rahvaloendus leevendab korraks tööpuudust

Töötukassa kasvanud tööpakkumiste arvu taga on rahvaloendus, kuhu statistikaamet vajab appi 2000 inimest.

Oktoobris lisandus rohkem tööpakkumisi kui septembris. Kuu jooksul lisati 6 414 uut tööpakkumist ning kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 842.

“Oktoobri tööpakkumiste tõusu taga on kindlasti ka tööpakkumised Eesti Statistikaametilt, kuhu seoses peatse rahvaloendusega otsiti rohkem kui 2000 inimest, mis omakorda suurendas ka kontoritöötajatele ja ametnikele vahendatavate tööpakkumiste osakaalu,” selgitas Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel. Kõige suurem osakaal vahendatavatest tööpakkumistest oktoobris oligi kontoritöötajatele ja ametnikele (26%). Järgnesid oskus- ja käsitöölistele (20%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele (16%) pakutavad töökohad.

Oktoobris vähenes töötukassas registreeritud töötute arv võrreldes eelmise kuuga, kuid aeglasemas tempos kui varasematel kuudel. Kuu lõpus oli töötuna arvel 46 421 inimest, mis teeb 7,2 protsenti 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Varasema töökogemusega registreeritud töötute osakaal kõigist registreeritud töötutest oli oktoobri lõpus 88 protsenti. Kõige suurema osa (19%) eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid lihttöölised ning teenindus- ja müügitöötajad. Neile järgnesid oskus- ja käsitöölised (18%), kuhu liigituvad reeglina ka ehitustöölised.

Registreeritud töötuse määr oli kõrgeim Ida-Virumaal (12,8%) ning madalaim Jõgevamaal (4,5%). Uusi töötuid registreeriti oktoobris 6766, mis on mõnevõrra vähem kui septembris. Arveloleku lõpetamiste osakaal tööle mineku tõttu oli oktoobris mõnevõrra suurem kui eelnevatel kuudel.

Töötukassa maksis oktoobris töötuskindlustushüvitist 9586 inimesele ehk 18 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine kalendrikuu eest makstud hüvitis oli 297 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 2,4 miljoni euro.

Ligikaudu 64 euro suurust töötutoetust sai oktoobris 8890 inimest ehk 17 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Hetkel kuum