5. november 2013 kell 21:00

Konkurentsiõigus seab lepinguvabadusele piirid

Tavapäraselt on ettevõtjatel võimalik ise otsustada lepingu tingimuste üle, ent kahe majandustegevuses kaupu või teenuseid pakkuva ette­võtja lepingute puhul seab konkurentsiõigus lepingu­vabaduse piirid.

Konkurentsiõiguse eesmärk  on vaba konkurentsi soodustamise kaudu suurendada majanduskasvu ja tarbijate heaolu. Nii võivad konkurentsiõiguse kohaselt olla keelatud sellised sätted, mis piiravad konkurentsi kokkuleppeosaliste või kokkuleppeosaliste ja kolmandate isikute vahel.

Näiteid. Sellised sätted võivad konkurentsiõigusega olla vastuolus ka olukorras, kus kokkulepe esineb kahe eri tootmise ja turustamise tasandil tegutseva ettevõtja vahel (nt ostu-müügilepingutes, edasimüügilepingutes või tarnelepingutes).

Näiteks sätestatakse selletaolistes lepingutes sageli mitte­konkureerimise kohustus, millega lepitakse kokku, et ­ostja ostab kogu (või rohkem kui 80%) kauba just konkreetselt müüjalt. Samuti soovitakse sageli reguleerida kaupade edasimüügihinda (nt kehtestada soovituslikud, fikseeritud, minimaalsed või maksimaalsed edasimüügihinnad) või piirata territooriume ja isikuid, kellele ostja võib kaupa müüa.

Ostu-müügilepingutesse kaasatakse vahel ka nn inglise klausel, millega ostja on kohustatud igast soodsamast pakkumisest müüjat teavitama ning avalikustama, kes on teinud parema pakkumise, või nn parima kliendi klausel, millega müüja kohustub pakkuma ostjale alati parimat hinda või tingimusi. Nimetatud on üksnes mõni näide lepingutes sisalduvatest ning potentsiaalselt konkurentsiõigusega vastuolus olevatest sätetest.

Spetsiifilised tingimused. Kuna konkurentsiõigus ei tohiks piirata ettevõtjate majandustegevust ebaproportsionaalselt ning eesmärgipäratult, siis ei ole need viidatud sätted alati keelatud. Siiski olukorras, kus lepingusättest ilmneb konkurentsivabaduse piiramine, tuleks iga kord  kontrollida, kas konkreetsetel asjaoludel ja spetsiifilistel tingimustel on säte konkurentsiõiguse kohaselt lubatav. Vaba konkurentsi kaitse kaalub üles ettevõtjate lepinguvabaduse ning ettevõtjad ei või oma tahtest lähtudes konkurentsi kahjustavaid lepingusätteid kehtestada.

Hetkel kuum