19. september 2014 kell 11:42

Oodatakse ettevõtjate arvamusi firmade ühinemiste kohta

Justiitsministeerium kutsub üles osalema Euroopa Komisjoni avalikul konsultatsioonil, millega kogutakse infot äriühingute rahvusvaheliste ühinemiste ja jagunemiste kohta.

Praegu ei ole Euroopa Liidus äriühingute rahvusvahelistele jagunemistele ühesuguseid õiguslikke aluseid, teatas ministeerium. Ühingud, kes soovivad sel moel jaguneda, peavad eesmärgi saavutamiseks astuma hulga samme, näiteks tuleb selleks luua tütarfirma ja kanda varad üle hiljem.

Euroopa Komisjon soovib küsimustikuga teada saada, mis takistab äriühingute rahvusvahelist tegevust ja mida oleks vaja muuta õiguskeskkonnas. Samuti ootab Komisjon infot kulude kohta, mida saaks säästa tänu Euroopa Liidu tasemel tegutsemisele. 

Komisjon soovib kaasata võimalikult palju huvirühmi, eriti neid, kellel on kogemus riigisiseste või rahvusvaheliste ühinemiste-jagunemistega. Oodatud on ettevõtjate, ettevõtjate liitude, kaubanduskodade, tarbijaühenduste, kaubandusliitude, töötajate organisatsioonide, ametiühenduste, avaliku võimu kandjate, advokaatide, notarite ja teiste ekspertide arvamused.

Kõik, kes soovivad ühinemiste-jagunemiste arendamises kaasa rääkida, on oodatud edastama oma arvamuse otse Euroopa Komisjonile. Vastuseid küsimustikule oodatakse kuni 1. detsembrini 2014.

Justiitsministeerium on huvitatud, et need arvamused jõuaksid ka ministeeriumi, sest nii saaks justiitsministeerium kujundada Eesti seisukoha, pidades silmas laiema ringi isikute huve ja arvamusi.

Hetkel kuum