Äripäev • 10 november 2016

Töötute hulk veidi kasvas

Registreeritud töötute hulk kasvas oktoobris võrreldes septembriga.  Foto: Raul Mee

Oktoobri lõpus oli töötuna registreeritud 26 914 inimest ehk 4,2% 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, vahendas töötukassa.

Vähenenud töövõimega inimesi oli töötute hulgas 4882. Registreeritud töötute arv oktoobris võrreldes eelneva kuuga veidi suurenes nii sesoonsete tegurite kui ka töövõimereformi mõjul.

Kõrgeim oli oktoobris registreeritud töötuse määr endiselt Ida-Virumaal (10,0%) ja Valgamaal (8,2%) ning madalaim Tartumaal (3,0%) ja Harjumaal (3,1%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oktoobri lõpus lihttöölised (21%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17%).

Oktoobri jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks septembriga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Samas oli oktoobris lisandunud tööpakkumiste arv 37% suurem aastatagusest arvust. Kuu jooksul lisandus 4244 uut tööpakkumist. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 9937. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele, seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele ning oskustöötajatele ja käsitöölistele pakutavad töökohad (kõigil 21%).

Oktoobrikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3533 inimest (sh 443 vähenenud töövõimega inimest), töökoolitusel osales 3482 ja tööotsingu töötoas 1129 inimest. Tööpraktikal osales 926, tööharjutusel 560 ning tööklubis 845 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1842 korral.

Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 24 inimest, kes plaanivad luua 30 uut töökohta. Palgatoetusega töötas oktoobris 1339 inimest.

Töötukassa maksis oktoobris töötuskindlustushüvitist 10 140 inimesele ehk 33% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 433 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,7 miljoni euro. Ligikaudu 137 euro suurust töötutoetust sai oktoobris 6975 inimest ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa oktoobris 537 inimesele. Keskmine oktoobris määratud hüvitis oli 1606 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 977 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa oktoobris seitsmele inimesele, mis on seni väikseim kuine määramiste arv. Keskmine määratud hüvitis oli oktoobris 2439 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 61 000 euro. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa oli oktoobris 2,43 miljonit eurot.

Hetkel kuum