Äripäev • 16. mai 2017 kell 12:46

Euroliit tahab lihtsustada toidu annetamist

Eurosaadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni üles muutma käibemaksudirektiivi, et vabastada toiduannetused maksustamisest.   Foto: Andras Kralla

Selleks, et vähendada aastaks 2030 ELis toidu raiskamist poole võrra, tuleb eemaldada praegu kehtivad toidu annetamise piirangud ning tuua selgust siltide "parim enne" ja "kõlblik kuni" tähendusse, leiavad Euroopa Parlamendi saadikud.

Hinnanguliselt läheb ELis igal aastal raisku 88 miljonit tonni toitu.

ELis raisku mineva toidu tootmine ja kõrvaldamine tekitab 170 miljonit tonni CO2-heidet.

"Arenenud riikides raisatakse toitu enamasti tarneahela lõpus ja tarbimisel. Meil kõigil on vastutus probleemi lahendamiseks," ütles raportöör Biljana Borzan. "Minu raport kutsub üles märgistamise, vastutuse ja hariduse koordineerimisele, sest suur osa tarbijaid ei tea märgistuse "parim enne" ja "kõlblik kuni" täpset tähendust. Samuti peame kõrvaldama puudujäägid reeglites, mis raskendavad toidu annetamist."

Resolutsioon võeti täna parlamendis vastu 623 poolt- ja 33 vastuhäälega, 20 saadikut jäi erapooletuks.

Saadikud kutsuvad ELi liikmesriike vähendama 2025. aastaks toidujäätmeid 30% ning 2030. aastaks 50% võrra (võrreldes 2014. aasta tasemega). Resolutsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni, ELi liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi tegema koostööd, et parandada tarbijate arusaama "kõlblik kuni" ja "parim enne" märgistusest ning toiduainete kasutuskõlblikkusest ka pärast "parim enne" tähtpäeva möödumist.

Euroopa Komisjonil tuleks hinnata, kas võiks olla kasu, kui toodetelt eemaldada teatavad tähtpäevad, juhul kui nendega ei ole seotud tervise- ega keskkonnaohte.

Toiduannetuste lihtsustamine

Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni üles muutma käibemaksudirektiivi, et vabastada toiduannetused maksustamisest. Enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi tuleks kasutada toidu annetamise hõlbustamiseks, sh rahastades annetatud toidu säilitamist ja transpordi taristut.

Hetkel kuum