Äripäev • 6. märts 2018 kell 5:20

Erametsaliit tervitab puidurafineerimistehase tulekut

Foto: Andres Haabu

Eesti erametsad on raieküpset puitu täis ja planeeritava puidurafineerimistehase toorainevajadus ei ohusta meie metsade majandamist, teatas Eesti Erametsaliit.

Erametsaomanikud ootavad Eestisse planeeritavat uut kaasaegset puidutöötlemistehast, sest see väärindab seni olulise kodumaise nõudluseta metsamaterjali.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Mikk Linki sõnul on siinsed erametsad raieküpset puitu täis. Selle põhjus on metsade alaraie – viimase 20 aastaga on Eesti metsade tagavara suurenenud üle 40%, mis on peaaegu 200 miljonit tihumeetrit.

„Raietel saadav puit jaguneb palgiks, paberipuiduks ja küttepuiduks. Seni on Eestis paberipuidu nõudlus olnud väike ja selle kokkuostuhind ebastabiilne ning paljuski seetõttu on eraomanikud metsa majandamist aastaid edasi lükanud,“ selgitas Link.

Erametsaomanike poolt on Eestisse planeeritav tehas oodatud, sest väärindab seni kodumaise nõudluseta metsamaterjali kõrgema lisandväärtusega toodeteks. Tehas mitmekesistab puiduostjate valikut ja täidab paberipuiduturu lünga. „Tehase tulekuga kasvab konkurents praegu suures osas Skandinaaviamaade tehastele müüdud paberipuidule. Kodumaine suurem nõudlus aitab paberipuidu hinda tõsta ja see elavdab metsaomanike majandamishuvi,“ lisas Link.

Liidu hinnangul on  puidurafineerimistehas erametsadele kasulik, sest see hoogustab hooldusraieid, mis omanike vähese huvi tõttu on liialt unaruses. „Metsakasvatuslikul hooldusraiel saadav puit – keskealises metsas väljaraiutavad üksikud puud, kehvemate omadustega puud jms, on just nimelt tehase tooraine,“ lisas Link. Erametsa hooldusraiete laienemist peab tähtsaks ka Eesti metsanduse arengukava.

Seni Eestis vähe kasutatud paberipuidu heitliku nõudluse tõttu on erametsaomanikud oma raieid juba aastaid planeerinud tagasihoidlikumalt kui võimalik. See on põhjustanud küpsete majandusmetsade tagavara kasvu, mis tähendab, et planeeritaval puidurafineerimistehasel pole vaja puitu lisaks importida.

Hetkel kuum