Vaata, palju advokaat teenis

Äripäev reastab igal suvel advokaate teenitud dividendide järgi.  Foto: Veiko Tõkman

Eelmisel aastal teenisid Eesti advokaadid rekordilise summa dividende ehk kokku üle 12,5 miljoni euro.

Aasta varem oli kõigi Eesti advokaatide dividenditulu kokku üle 11 miljoni euro.

Rekordiline oli ka omanikutulu teeninud advokaatide arv, keda kokku oli 207. Aasta tagasi ilmunud edetabelis oli advokaate 204.

Enamiku büroode puhul võttis Äripäev dividendide arvutamisel aluseks 2015. aastal välja makstud summad ehk summad, mis kajastusid rahavoogude aruandes.

Edetabelis tärnidega märgitud advokaadibüroode kohta kehtib alljärgnev info:

* Advokaadibüroode kõik aktsiad on partnerite ühisomandis. Advokaadibürool Sorainen on koos büroo looja Aku Soraineniga kokku kaheksa partnerit. Sorainen ei avalikusta, kuidas dividendid partnerite vahel täpselt jagunevad. Seetõttu arvestas Äripäev, et 50% välja makstud summast laekus Aku Sorainenile ja ülejäänud 50% jagunes seitsme partneri vahel võrdselt.

** Majandusaasta lõppeb juuni, augusti või septembriga. Eversheds ots & Co puhul on tegemist 2016. aasta juunis lõppenud majandusaasta andmetega, mis on auditeerimata.

*** Nende büroode puhul, kes polnud edetabeli koostamiseks eelmise aasta aruannet äriregistrile esitanud, võtsime 2015. aasta summa aluseks 2014. aasta aruandes märgitud kasumi jaotamise ettepaneku.

**** Advokaadibürood Cobalt (end Lawin) ja Advokaadibüroo Borenius ühinesid eelmise aasta 1.oktoobril.

Advokaatide dividendide TOP  
Hetkel kuum