11. veebruar 1998 kell 22:00

Jüri Õiemetsa pärijad võitsid kohtus

Peaaegu viis aastat kestnud vaidlus käib ASi Sovoil aktsiate omandiõiguse üle. Aastail 1991--1993 liikus Sovoili kaudu läbi Eesti kümneid miljoneid USA dollareid ja ettevõte ise oli üks Venemaa naftakontserni Lukoil Eesti tütarfirma asutajaid.

1995. aastal tehtud audiitorkontrolli andmetel vaieldakse sisuliselt varatu firma aktsiate üle.

Tallinna ringkonnakohtu tsiviilkolleegium viitas oma otsuses äriseadustikule, mille kohaselt loetakse aktsiate omandiõigus üleläinuks alates nende omandaja kandmisest aktsiaraamatusse. Aktsiaraamatut ei ole kohtule esitanud ei mitu aastat tagasi hukkunud Jüri Õiemetsa pärijad ega ka teine vaidlusepool, Liechtensteinis registreeritud firma Frankenburg.

Pealegi ei ole Frankenburg oma hagis esitanud ka nõuet tunnistada enda omandiõigust Sovoili aktsiate suhtes. Sellest lähtuvalt jõudis ringkonnakohus järeldusele, et hagi esitanud Frankenburgil kui kõrvalisel isikul pole õiguslikku alust taotleda Sovoili aktsionäride üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist.

Tüli aluseks on kaks Sovoili üldkoosoleku protokolli, mis kannavad sama kuupäeva -- 18. oktoober 1991. Protokolliga nr 1 loovutasid Jüri Õiemets ja tema äripartner Juhan Toel kõik Sovoili aktsiad Heldur Tõnissonile.

Protokolliga nr 2 lugesid aga nad aktsiate loovutamise Tõnissonile kehtetuks. Läinud aasta lõpul tegi Tallinna linnakohus otsuse, mis luges protokolli nr 2 kehtetuks ja mille ringkonnakohus nüüd tühistas.

Frankenburgi poolt kohtule esitatud dokumendid kinnitavad, et kogu Sovoili tegevust finantseeris Frankenburg, kes tegi ka väljamakseid nii Õiemetsale kui Toelile.

Hetkel kuum