Rein Lang • 22 veebruar 2011

Identiteedivargused tõusuteel

Peatun paari sõnaga ka mõnel karistusseadustiku uuel kuriteoliigil. Kõige enam on uutest kuritegudest politseile laekunud teateid identiteedivarguse kohta.

2010. aastal registreeriti 55 juhtumit, kus oli ebaseaduslikult kasutatud teise isiku identiteeti, kuid ilmselt annavad probleemi tõsidusest aimu alles lähiaastad. Mulluste andmete põhjal võib öelda, et kõige levinum viis teise inimese privaatsust rikkuda on vale konto loomine suhtlusportaalis. Oli ka juhtumeid, kus teise inimese nimel avaldati intiimteenuse pakkumise kuulutus või püüti pääseda võõra nime all esinedes süüteo vastutusest või täitemenetluse kohustuse täitmisest.

Tähtis muudatus karistusseadustikus jõustus 2010. aasta veebruaris, kui korrastati alaealiste vastaste süütegude loendit. Kui varem oli kriminaalkorras karistatav alaealiste kasutamine pornograafilise teose valmistamiseks, siis nüüd juba aastapäevad on karistatav ka erootilise sisuga teoste valmistamine ning kuritegu on seegi, kui lapsega üritatakse kohtuda seksuaalsel eesmärgil. Aasta lõpu seisuga on nendes asjades alustatud juba viis kriminaalmenetlust.

Siit sobib jätkata uute arengusuundade ühe keskse teemaga, milleks on alaealistega seotud kuritegude ennetamine. Oleme eesmärgiks seadnud eelkõige kuritegude kiire avastamise ja kriminaalmenetluse.

justiitsminister Rein Lang kõneles eile riigikogu ees kriminaalpoliitika arengusuundadest aastani 2018.

Hetkel kuum