Kristjan Pruul • 7 veebruar 2018

Kohus Sõnajalgade sõna ei kuulanud

Tuulepark  Foto: Scanpix/Reuters

Aidu tuulepargi ehituslubade vaidluses justiitsministeeriumi valeväidete esitamises süüdistanud arendajad saavad küll kätte nõutud dokumendid, aga ministeeriumi trahvimiseks kohtu hinnangul alust ei olnud.

Äripäev kirjutas jaanuaris, et Ida-Virumaal Aidu tuuleparki arendavate vendade Sõnajalgade esindaja taotles kohtus ministeeriumi trahvimist, sest justiitsministeerium oli jätnud esitamata toimiku järelevalvemenetluse dokumentidega, väites, et kõik dokumendid on kohtule juba esitatud. Samas puudus toimikust dokument, mille alusel Aidu tuulepargi ehituslubade järelevalvemenetlus üldse algatati.

Tartu halduskohus otsustas esmaspäeval, et ministeerium peab tõesti küsitud dokumendi esitama, kuivõrd see võib osutuda kohtuasjas oluliseks. Samas leidis kohus, et Sõnajalgade taotlusel justiitsministeeriumile trahvi määramiseks puudub seaduslik alus.

Trahvimise taotluse aluseks oli väidetav valeväite esitamine ja kohtu määratud dokumentide esitamise kohustuse rikkumine, aga kohtu hinnangul ei ole asjaolu, et üks dokument esitati kohtule hilinemisega, veel põhjustanud menetluse venimist või takistanud muul viisil asja õiget, kiiret ja võimalikult väikeste kuludega menetlemist, selgub kohtu pressiesindaja edastatud kohtumäärusest.

Kohus on andnud menetlusosalistele oma lõpliku seisukoha esitamiseks aega 21. veebruarini, eelistung toimub märtsi alguses.

Ehitusluba 30 tuulikuga pargi ehitamiseks väljastati arendajale 2015. aastal. Ehitama asusid Sõnajalad 2016. aastal, kuid mullu veebruaris süüdistati Sõnajalgasid omavolilises tegutsemises ning kaitseministeerium palus maavalitsusel alustada järelevalvemenetlust.

Taotluse tuulepargile antud ehitusluba tühistada esitas Ida-Viru maavanem mullu aprillis. Tartu halduskohus peatas esialgse õiguskaitsena ka ehitusloa kehtivuse. Praeguseks on kohtuasi maavalitsuste kaotamise tagajärjel läinud edasi justiitsministeeriumi kätte.

Andres Sõnajalg, Aidu Tuulepark OÜ juhatuse liige

 Tegemist on positiivse uudisega

Tegemist on positiivse uudisega, mis tõestab, et elame õigusriigis. Meie taotluse eesmärgiks oli, et kohus mõistaks õigust võttes arvesse kõiki olulisi menetlusdokumente sh kaitseministeeriumi taotlust järelevalvemenetluse algatamiseks ja antud juhul on sellised dokumendid ministeeriumilt välja nõutud.

Mis puutub trahvimisse, siis trahvinõude eesmärgiks oli pigem pöörata tähelepanu ministeeriumi hooletusele asjaajamises. Loomulikult pole meie eesmärgiks, et riik trahviks riiki, vaid et asju tehtaks korralikult ja õigeaegselt, nii nagu nõutakse ka ettevõtjatelt.

.

Hetkel kuum