23. mai 2013 kell 21:00

Ametnik Merko lõa otsas

Avalikustatud kohtumaterjalid näitavad, kui edukalt Merko ja teised ettevõtted olid end Tallinna linnaplaneerimisse sisse söönud.

Kuna riigikohus endise Tallinna linnaametniku ning tema kaaskohtualuste kaebust mai alguses menetlusse ei võtnud, jäid Ivo Parbus ja teised süüdistatavad pistisekuritegudes süüdi.

“Ausalt öeldes, mul on… tekkinud tunne, et keegi nagu kahjustab meelega Eesti majanduse arengut, eks ole, noh,” pahandab endine Merko Ehituse juhatuse liige Tõnu Korts telefonis abilinnapea Taavi Aasa toonase nõuniku Ivo Parbusega. Loa saamine ühel Tartu maantee objektil ei liigu sellise kiirusega, nagu Korts sooviks. Parbus usub, et otsus tuleks kiirelt ära teha ja lubab hiljem Kortsuga uuesti ühendust võtta. On 16. oktoober ja aasta on 2008. Kell on 10.05.

Vestlustes paljastub labane skeem. Seda ja teisi Parbuse telefonikõnelusi kuulavad pealt kaitsepolitseinikud, vestluste stenogrammid on nüüd kohtutoimikus ära toodud.

Kiirelt ehk samal hommikul, kohe pärast Kortsuga rääkimist võtab Parbus kõne toonasele Tallinna ehitusjärelevalve direktorile Rain Seierile ja palub muu jutu sees Merkole muret valmistav küsimus kiirelt lahendada. See saab lahendatud. Seier räägib hiljem kapos, et Parbus tõesti pöördus tema poole korduvalt. “Neid pöördumisi on Parbus minule põhjendanud kui abilinnapea või linnapea korraldusi Tallinna linna huvides,” ütleb ta.

Parbuse ja toona Keskerakonna propagandatrükist Kesknädal välja andnud Jüri Vilmsi SK juhatuse liikme Elmar Sepa pistiseasja kohtutoimikus on selliseid vestlusi ridamisi. Skeem oli labane: kui ettevõtja oli oma mitteametlikud maksmised kas otse ametnikule või kaude reklaami ostmise sildi all Jüri Vilmsi SK arvele kandnud, rääkisid asjasse pühendatud linnaametnikud isekeskis, et UFO on maandunud. Ettevõtja ehitusprojekt võis võluväel saada rohelise tule kõigis ametkondades.

Teened said tasutud. Kui aga asjad siiski nii kiiresti ei liikunud, nagu ettevõtja soovis, sai näiteks Parbusele helistada ning muret kurta. Abilinnapea nõunik võttis asja kohe käsile, helistas vajalikud inimesed linnastruktuuris läbi ning andis suunised tegutsemiseks. Sellised teened ei jäänud talle ka isiklikult tasumata: tavapäraselt toodi Parbusele reisifirmade kinkekaarte või sularaha. Ent oli ka teisi heatahtlikke žeste. Näiteks kutsus Korts teda reisile Gotlandi saarele, et tähistada ehitajate päeva. Uurijad suutsid tõestada, et Parbus võttis pistist kokku 62 635 eurot.

Merko Ehituse kommunikatsiooni- ja turundusjuht Merit Välba teatas eile e-kirja vahendusel, et ettevõte lähtub kohtuotsusest. Rõhutame, et tegemist on ligi viie aasta taguse juhtumiga ning Tõnu Korts ei tööta Merko Ehituses alates 28.08.2009, kirjutas Välba vastuseks Äripäeva küsimustele.

Korts annab töökäsud ja pistise

28. novembril 2008. aastal kohtuvad Tallinna linnavalitsuse kabinetis nr 607 Ivo Parbus ja Tõnu Korts. Kapo salvestab salaja toimunud kohtumise.Alljärgnev on lühendatud ja toimetatud väljavõte kohtutoimikus olevast kapo jälitusprotokollist.KelI 13.34 alanud kohtumise alguses ütleb Korts, et tal on ka üks raamat kaasas, mis peale ta võtab portfellist välja raamatu ning ulatab selle Parbusele. Raamatu vahel on Merko esindaja Kortsu poolt Parbusele makstav pistis. Seejärel istuvad Korts ja Parbus koos nõupidamiste laua taha ning Korts võtab portfellist paberid. Korts ja Parbus hakkavad arutama erinevate projektide seisu.Arutatakse kooskõlastuste saamist, erinevate ametnikega suhtlemist ja detailplaneeringute- ja ehituslubade menetlemisega seotud teemasid.Konkreetsete projektidena nimetatakse Pae puhkeala, Kentmanni 6, Tartu mnt, Kalasadamat, Järvevana 9d. Korts on ette valmistanud dokumendi, millest ta järjest punkte ette loeb.Dokumendis on kokku seitse punkti. Korts ütleb kohtumise lõpus, et esimese nelja punktiga tuleks aktiivsemalt tegeleda. Nendeks on Kentmanni, Tartu mnt ja Masti tänavaga seotud projektid. Samuti räägitakse Pae puhkealast.Pärast arutelu lõppu jääb dokument punktidega Parbusele. Korts lahkub ning Parbus võtab laualt kingiks saadud raamatu ja istub oma töölaua taha.Parbus võtab raamatu selle ümber oleva ümbrise seest välja ja hakkab seda sirvima. Raamatu esimeste lehtede vahelt võtab Parbus midagi ja paneb selle laua peale.Tegemist on postkaardi-Iaadse esemega, mis on kokku murtud ja mille vahel on veel üks lahtine paberileht. Seejärel paneb Parbus raamatu tagasi ümbrise sisse.

“Kui te ootate Statoili arvamust, siis on see möga”

14. oktoober 2008 kell 15.06. Tõnu Korts helistab Ivo Parbusele, probleemiks Tallinna linnaplaneerimisameti tegevus seoses Järvevana viaduktiga. Korts: Ivo, nüüd on mul, kurat, uus paanika siin, eks ole, et ausalt öeldes, vaata, me oleme sihuke ehitusettevõte, kellega nagu Tallinna linn on sõlminud ühe lepingu selle Järvevana viadukti ehituseks, eks.Parbus: Nii...Korts: Mida, ütleme, et meil ei õnnestu teha, kuna linnaplaneerimisamet ei väljasta ehitusluba, vaid pidas vajalikuks, et meie küsiksime kõrvalasuvast Statoilist arvamust.Parbus: Nii?Korts: Mis kõlab, mis kõlab hästi, et noh, et ehitusloa taotluse juurde küsitakse... et me küsime Statoili arvamust, mida, mida Statoil arvab, eks ole, a Statoil arvab seda, et me võiksime rääkida nende esindajaga advokaadibüroost Sorainen, eks ole, on ju (Parbus naerab), mis lõhnab selgelt, nagu ütleme, konstruktiivse kooskõlastuse järele, eks.Parbus: Ee, jah...Korts: Ja mul oleks nüüd vaja selles mõttes, ausalt öeldes, mul on ettepanek, et teha nagu Taavi (Tallinna abilinnapea Taavi Aas - toim) juures koosolek. Mina ei tea, kas see Statoil seal on või ei ole, ma ei tea, mis suhted linnal Stat­oiliga on, aga meil ei ole võimalik seda silda või seda viadukti teile ehitada, noh.Parbus: Mh-mh.Korts: Ma paneksin selle kirja sulle edasi, eks ole, aga...Parbus: Pane see, pane, pane see ära, jah.Korts: Aga see on, ütleme, et kuradi paanika nüüd küll, et selles mõttes, et ma eile kuulsin sellest, ma ütlesin, et kuulge, et noh, kui te ootate Statoili arvamust, siis on see möga, eks ole, ja, et noh, et selles mõttes pole mõtet nagu tegeleda, linnaplaneerimisamet ajab mingit jama. Mis asi, mis asi see arvamus on, eks ole, aga tegelikult...Parbus: Ja-jaa. muidugi...Korts: ... on neil ju vastus käes, eks ole. Nüüd on see, et noh...Parbus: Jah, jah.Korts: ... see on... see lõhnab jälle... prokuratuuri järelpärimise võiks ka veel teha, minu meelest, eks ole.Parbus: Jaa, jaa, jaa. Jah.Korts: Ma panen selle meili, aga anna mulle õhtupoole teada, räägime siis, mis me teeme, eks.Parbus: Jah, okei.

Parbus: Statoil mängib ullikest seenemetsas

14. oktoober 2008 kelI 15.23. Parbus helistab tagasi KortsuleParbus: Ee, kuule, tead, mis ma... ma vaatasin neid asju, ega ehitusloa saamisel küsitakse küll arvamust, aga see arvamus ei pea olema tingimata positiivne.Korts: Absoluutselt mitte.Parbus: Ei, ja-ja võtke see arvamus ära neilt, ja-ja...Korts: Aga ma tookord panin sulle meili, rohkem meil midagi pole.Parbus: Ee, no nad ütlesid, et ee, küsida selle advokaadibüroo käest, eks ole.Korts: Jaa, jaa...Parbus: Nii nagu, nii nagu seal meilis on, siis tulebki selle advokaadibüroo käest küsida, kuidas nad arvavad, ee, ee, suhtuvad Järvevana viadukti ehitusse ja kui nad vastavad, et ee, nemad ei ole sellega nõus, siis me olemegi nende arvamuse saanud, neid on teavitatud ja ega seal ei olegi midagi rohkem./---/Parbus: Kui seda on küsitud, siis läheb sõit edasi, jah, nemad arvavad, et neile see asi ei meeldi, aga tähendab, arvestades kuivõrd suur avalik huvi on Järvevana tee viadukti ehituseks, siis see on nende arvamus, nendega on, muuseas, seda räägitud, nad tahavad ehitada selle bensiinijaama asemele, mis praegu on otse peale seda raudteeviadukti, büroohoonet 12korruselist... ja neile... Korts: Tahavad. Jah?Parbus: Jah, ja neile on öeldud. et nad seda büroohoonet sinna ehitada ei saa, kuna sinna kõrvale tuleb Järvevana tee viadukt ja-ja neid on sellest suusõnaliselt teavitatud, ee, ee, see, noh, et nad edasi niimoodi, ee, mängivad, ee, ee, ullikest seenemetsas, see on nende oma asi. Tegelikult, see tädi, kes kirjutas alla sellele kirjale...Korts: Jah.Parbus: Ee, see tädi... Oled sa kohtunud temaga?Korts: Ei ole.Parbus: Ee, see tädi näeb välja umbes nii nagu, noh, selline tädi, kes on läinud poodi sepikut ostma ja ära eksinud ja ta käitub, käitub täpselt niimoodi ja kui sa lased ennast sellest ära uinutada, see on hirmus terane tädi...Korts: Ahah.Parbus: Ta, ta on hirmus terane tädi, ta ongi siuke õnne... õnnetu, kuradi sepikust ilma jäänud pensionär ja siis, kui torkab, siis saad aru, et kuradi, viimased püksid on ka jalast läinud.Korts: Ahah, okei.

Korts Parbusele: vaata, et kaustu ei visataks tagasi

2. detsember 2008 kelI 16.57. Korts helistab Parbusele, teemaks kinnistu Tallinnas aadressil Kentmanni 6. Korts soovib, et ametnikud võtaksid dokumendid vastu ilma kõigi kooskõlastusteta.Korts: Kuule, Ivo, tahtsin küsida, mis sa sellest Kentmanni kaustade sissetoomisest arvad?Parbus: Mm...Korts: Et vaata, seal on see mure, et meil neid väliseid kooskõlastusi pole, et sa lubasid, et täna äkki hakkad seal, jõuad uurida seda, et kuidas käituda.Parbus: Ee, jaa. Ee, põhimõtteliselt... ee, teeks niimoodi, kes sul selle sisse tooks?Korts: No divisjonidirektor võib tuua. Kuusik, Tiit.Parbus: Mhmh. mhmh.Korts: Või... keegi teine. Kuidas vaja.Parbus: Et, ee… ta võiks seda teha... homme hommikul.Korts: Jaa. Ja kelle kätte?Parbus: Ee, vaata, seda, kelle kätte täpselt, ma veel täpsustaksingi homme, et ee, ma ei ole sellele päris, ee, ühest vastust saanud. Et kui ta helistab mulle homme... kella... 10 paiku.Korts: Kas ta võib sulle helistada?Parbus: Jah.Korts: Kuule. Tiit helistab ise sulle, sest vaata, homme ma... siin lõunast olen ära ja...Parbus: Jah, jah… helistagu mulle.Korts: Et las helistab sulle siit, äkki saaks selle sisse tuua, jah, et vaata...Parbus: Jah.Korts: ... seal meil väliseid kooskõlastusi ju pole. Et ei visata tagasi, on ju.Parbus: Jah, jah, jah. Teeme, teeme nii.

Järgmisel hommikul kell 9.05 helistab Parbus tollasele linnaplaneerimise ameti ehitusjärelevalve juhile Rain Seierile ja palub Merko toodavad dokumendid vastu võtta, kuigi neil pole kõiki kooskõlastusi. Seier nõustub.

3. detsembril 2008 kell 14.01. Korts helistab Parbusele, sest ootamatult on selgunud, et ametnikud ei taha võtta vastu Kentmanni tänava dokumente. Korts: No tere. Tõnu Korts mina.Parbus: Ee, tere, saad sa helistada... 5 minuti pärast?Korts: Ei, kahjuks, ee... noh, ma saan küll, aga põhimõtteliselt on lugu, probleem on, et lühike, see, et Kentmanni kausta alt ei võeta sisse, ei võeta vastu, noh.Parbus: Ee, oota, praegu...Korts: Inimene se..Parbus: Praegu oled all just?Korts: Ei, mina ei ole, kolleeg on all, aga talt ei võeta seda kausta vastu. Öeldakse, et korraldust on vaja, siis võetakse.Parbus: Ee, ärgu... mingu kusagile... kohe edastatakse see korraldus.Korts: Jah, aitäh.Parbus: Jah. Olgu.

Linnavalitsuse kõrval on Merko väike kärbes

14. oktoober 2008 kell 16.27. Korts helistab ParbuseleKorts: No, tere, Tõnu veel.Parbus: Jaa.Korts: Kuule, vaata, K-Projekt on meil seda asja ajand ja K-Projekt on nüüd rääkinud siin härra Knuudiga (Tallinna linnaplaneerimisameti ametnik Arnold Knuut – toim) vist, et noh, et no, et hoopis linn teeks kirja, mis oleks nagu hoopis mõjusam ja jõulisem, kui me teeksime siin mingit... no vaata, me ei ole ka mitte keegi ju, küsime mingit arvamust kellegi käest, et seal...Parbus: No kuidas te ei ole! Te olete võimas, ee…Korts: Meie, kurat, Ivo, ära nüüd...Parbus: ... organisatsioon.Korts: Ära hakka meelitama, noh!Parbus: No...Korts: Ei no, linnavalitsuse kõrval oleme me väiksed kärbsed, noh.Parbus: No, mis tähendab Tallinna linnvalitsus maailmamastaabis? Mitte midagi!Korts: Just, just, kuule, aga kas sa... kas... ütleme, et kui see härra, härra Knuut on valmis tegema Statoilile kirja ja küsima 10 päeva jooksul seisukohta, no siis see ilmselt lõpeb samamoodi muidugi, et Statoil vastab, et rääkige advokaatidega, eks, kas sellest siis teile piisab vä? See vastus on tegelt täna olemas ju.Parbus: Ee, no, ee, las Knuut küsib siis uuesti, ma ütlen talle.Korts: Kuule, aga äkki sa vajutad selles mõttes sellele Knuudile selle, selle kiiruse nupu peale, et äkki ta teeks selle kiirelt ära ja me saame siis nagu selle asjaga edasi.Parbus: No, ma teen seda, jah.

“Reedel tuleb üks latakas”

24. september 2008, Ivo Parbus helistab Elmar Sepale. Muu hulgas räägitakse 26. septembril Äripäevas ilmuvast uurivast loost, mis tõi esimest korda avalikkuse ette Keskerakonna varjatud rahastamise Jüri Vilmsi sihtkapitali kaudu. Parbus ja Sepp saavad artikli ilmumisest teada, sest Äripäev reklaamib K-skeemiks nimetatud artiklit enne ilmumist. Äripäev kirjutab, et ajalehtede Kesknädal ja Vesti Dnja väljaandjat Jüri Vilmsi Sihtkapitali kasutati pumbana, mille kaudu ette­võtjate raha liikus Keskerakonnale. Raha liikus kolmel viisil: annetustena, laenudena, mida tagasi ei makstud, ning fiktiivsete reklaamiarvete eest.Sepa ja Parbuse nüüd avalikuks saanud kohtutoimikust ilmneb, et 16. veebruaril 2009 tegi ­Elmar Sepp SA Jüri Vilmsi Sihtkapitali juhatuse liikmena nõukogule ettepaneku lugeda finantstuluks mitu saadud laenu. Välja on toodud AS Saare Finants (kuulus Vjatšeslav Leedole), Kajaka Maja OÜ (omanik Urmas Sõõrumaa), Remonent AS (omanikud Sergei Elošvili, Aleksei Savinov, eks­omanik Marina Filatova) ja eraisikud kui laenuandjad, kes “ei ole teinud pingutusi laenu tagasisaamiseks” või kellega “lepingud puuduvad”. Sisuliselt on laenude näol tegemist varjatud annetustega Keskerakonnale ning laenajad on arvestanud, et seda raha nad tagasi ei saa. Kusjuures Sepa kirjalikus ettepanekus on toodud ka Keskerakonnalt sihtasutusele antud laen, mille juures on ainsana märge “laen kuulub tasumisele”.Väljavõte 24. septembril toimunud vestlusest:

Parbus: Ee, tähendab, ee, ee, ee, vaata, kõigepealt tahaks saada joonist ja võib-olla saaks kokku, natuke räägiks läbi, et siin on kuradi ilmnenud ... Kui sa vaatad tänast Äripäeva, reedel tuleb, muuseas, üks latakas.Sepp: Seda ma tean, see on see farmaatsiatehase lugu.Parbus: Ja, jah. Et ee ...Sepp: Jah.Parbus: Tähendab, ee, ausalt öeldes, see on ikka täielik, kuradi, he-heh, lollus, mis on tehtud.Sepp: A mis seal Äripäevas täna on? Ma ei ole lugend.Parbus: Ei no, seal on suur kuradi leheküljeline teade, et reedel avalikustatakse Keskerakonna kuradi tuluallikad.Sepp: Aa, okei.Parbus: Ja see on ... Jah, ja see ongi seesama, ee, kurat, noh, ma ei tea, kus vendade mõistus oli, et noh, selles suhtes praegu on muu seas, ee, noh, ütlen sulle niimoodi, et ega, ee, linnapea (Edgar Savisaar – toim) on … kohkunud ja, ja ega noh, Taavi (Tallinna abilinnapea Taavi Aas – toim) tunneb ka ennast ebamugavalt seal.Sepp: Nojah, õnneks ei ole minu ega sinu pea pakul, kurat, siin on jälle teiste, teiste meeste lollused, nagu tavaliselt, kurat.Parbus: Ei no, ei no, seda, seda küll, jah, aga...Sepp: Jah, see on nagu teiste meeste lollus.Parbus: Jah, aga vaata, selles suhtes, ee, ee, noh, tahakski niimoodi rahulikult asju teha, et ee, et noh...Sepp: Okei. Aga siis ma, siis ma teen niimoodi, et ma... siis ma teen niimoodi, et ma ei hakkagi kellelegi, kellelegi täna helistama, ma lähen homme Toobali (Keskerakonna peasekretär Priit Toobal – toim) juurde, arutan taga läbi, eks ole ...Parbus: Jah.Sepp: Ja, ja siis arutame sinuga läbi, on ju.Parbus: Ja, ja võta, võta see enda kätte uuesti see plaan ja ... Ei no, ma juba tean nende nõudmisi ja noh, ma olen ka nendega rääkinud kõigiga, ühesõnaga, seal ollakse valmis tagasi tõmbama, ainult ma pean, ma pean, noh...Sepp: Selge …Parbus: Ee, suhteliselt, ee, autoriteetselt sel juhul minema ja seda ütlema, praegu ma lihtsalt kompasin.Sepp: Väga hea ...Parbus: Jah.Sepp: Aga siis teeme niimoodi, et ma saan homme, ee, Priiduga (Priit Toobal – toim) kokku, ee, toimetan need plaanid seal sinu kätte ja siis vaatame edasi, eks ole.Parbus: Just, okei.

Äripäevas ilmunud K-skeemi artikliga samal päeval helistab tollane Kristiine linnaosavanema asetäitja Aleksander Raide Parbusele. Artiklis kirjutati, kuidas Keskerakond survestab linnaametnikke, et need nõustuksid Tondile Tallinna Farmaatsiatehase krundile kõrghoone rajamisega. Kõrghoone rajajad toetasid varjatult Keskerakonda.Väljavõte Raide ja Parbuse telefonivestlusest, mis toimus 26.septembril 2008 kell 10.47

Parbus: Ee... ee, sa oled... ee, sa oled ju... nähtavasti kursis sellega, mis, ee, mis täna Äripäevas ilmus?Raide: Ee, mis Äripäevas ilmus?Parbus: Jah.Raide: Jaa, loomulikult.Parbus: Mhmh.Raide: Jah.Parbus: Et te lihtsalt olete valmis siis, ee... vastama, kui äkki keegi küsib, et, ee... miks te siis olete nõudnud niimoodi selle... ala... planeeringusse arvamist, et noh... et ta ju... sobib.Raide: Noo, ee...Parbus: Sobib igati kõrghoonete alaks ja et te olete planeerinud sinna linnaosa ruumid.Raide: Jah. Ee, esiteks see... ja, ja, ja, ja teiseks, ee-ee, teiseks me, me ise mõtlesime, me rääkisime hommikul ka nõupidamisel siin sellest, eks.Parbus: Mhmh, mhmh.Raide: Ja, ja, ja arutasime nagu ka arhitektiga seda võimalikku niisugust vastusevarianti, mis see võiks olla, eks. Et, ee-ee, me pakkusime nagu seda välja... et kuna tegemist oli ala nagu... suurema ala tervikliku lahendusega...Parbus: Mhmh.Raide: ... mitte ühe üksiku krundi lahendusega... siis tõepoolest Kristiinel nagu puudub nagu selline tõmbekeskus.Parbus: Jah. Jah.Raide: Ja sellest võiks... ee, sellest võiks koos kogu selle Tondi, ee, kvartaliga kujuneda nagu niisugune linna tõmbekeskus... linnaosa tõmbekeskus.Parbus: Mhmh, mhmh.Raide: Kus on koos nii meelelahutus, ärifunktsioon, eluruumid ja nii edasi.Parbus: Mhmh, mhmh, just.Raide: Et, ee, et seda me nagu arutasime. Jah. Et kui keegi nagu küsib, noh, siis, ee-ee, siis loomulikult, ee, me leppisime ka kokku selles, et, et, ee, et vastamise kohustus on nagu minul, et teised, ee, arhitekt sellele ei vasta, et ta suunab nagu võimalikud küsimused mulle, aga sellise nagu vastuse üld... üld sellise... ee, tausta me leppisime kokku, mida me... mida me siis kirjutame sinna……Parbus: Mhmh, mhmh. No väga hea. Väga hea. Nüüd muidugi Lõokese 5st veel...Raide: Jah.Parbus: ... sinna on tehtud ridamisi märkusi, aga noh, need on sellised tehnilised märkused.Raide: Mhmh.Parbus: Et põhimõtteliselt, ega keegi sellele vastu enam... punnida ei saa.,.Raide: Ei saa, jah.Parbus: ... aga eks nad praegu... ei noh, siin on tõepoolest, noh, selliseid tehnilisi märkusi ja... palun...Raide: Jah.Parbus: ... palutakse sõnastust parandada ja...Raide: Mhmh.Parbus: Märkusi on kokku 21 tükki, aga noh...Raide: Okei. No, viimasel ajal ongi, mulle tundubki, et see märkuste arv on nagu kasvanud, kui ma vaatan neid, ee... neid asju, et, ee... Kui varem oli ikka nagu 10 märkust oli niisugune maksimaalne ja 15 oli juba väga palju, eks... siis, siis toepoolest nüüd on jõutud nagu märkustega nagu... nagu uuele kvalitatiivsele tasemele lausa.Parbus: Kvantitatiivsele.Raide: No kvantitatiivsele, siis tasemele, jah.Parbus: Jah, heh-heh, jah.

27. oktoobril 2008 Ivo Parbuse kabinetis. Ivo Parbus ja Elmar Sepp arutavad, kuidas Tallinna linnas ärihuve omavate ja Keskerakonnale raha annetavate ettevõtjate abil hoida elus erakonna venekeelset propagandaväljaannet Vesti Dnja. Alljärgnevalt väljavõte vestlusest.

Parbus: Ei, aga no mul on see, mul on seda lehte (Vesti Dnja – toim) vaja, ülejäänut ma ei taha.Sepp: Ma jätan selle sinu kätte, et siis vaata, mina ütlen neile täna, et me uurime asja. Saan nendega homme kokku. Ma lihtsalt lasen neil sellisel juhul, kui küsimust on võimalik lahendada, teha sihtasutusse toekad annetused … Seal on selle eluspüsimisega, kuna seal on nagu see probleem praegu, et Postimees ostis ära Den Za Dnjomi, Postimees tahab ära osta ka Molodjožkat ja tahab ära osta ka MK Estoniat.Mis on eesmärk: sulgeda meie reklaam ja sisuliselt meid välja suretada. Hakata meid välja suretama, sest sisuliselt me oleme veel ainuke leht, kes on tüliks, siis nad saaks selle kõik enda peale. Neile on see täna … Eks venekeelse turu pärast läheb täna armutu võitlus lahti. Noh, nüüd, pluss teine asi, see Pärnu ja Narva, seda, noh, võitlus tuleb ikka väga äge. Võitlus tuleb ikka väga äge. Ja teisalt ma annan endale aru, et selles võitluses mul lehe osatähtsus tunduvalt tõuseb, sest see jääb ainukeseks väljundiks, me saame oma venekeelset lugejat nagu instrueerida. Postimehes hakkab jõle ajupesu, noh.Parbus: Jah.

Hambusse jäid ka parteikaaslased

28. oktoobril 2008. aastal Ivo Parbuse kabinetis toimunud vestlusel hindasid Elmar Sepp ja Ivo Parbus ka Keskerakonda kuuluvaid linnaosavanemaid./.../Parbus: No aga ega, ega vaata, kui me nüüd käime läbi kõik linnaosade vanemad, siis noh, kes meil on need väga kõvad töömehed.Sepp: Ütleme niimoodi, et Jürgenson on täiesti aut. Jürgenson püsib ainult tänu sellele, et papa on Edgarit (Edgar Savisaar – toim) ­aidanud. Ainult tänu sellele.Parbus: No seda ma ei tahtnud öelda, aga sa nüüd tõid välja selle.Sepp: Ja-ja, no ma tean seda, seda on öeldud ka niimoodi. Piritast ma ei räägi üldse. Nõmme-Nõmme, minu arust see Rainer (Rainer Vakra – toim) on täitsa asjalik. Ja noh, Klandorf (Kalle Klandorf – toim).Parbus: Ee-ää.Sepp: Aga Kalle tegelikult, Kalle võtab ka asja rahulikult, et Kalle mängib korvpalli rohkem.Parbus: Kalle mängib korvpalli, ää, Kalle jätab ainult selle mulje, soliidse.Sepp: Jah.Parbus: Aga tegelikult teeb seal asja ära Moorast (Toivo Moorast – toim).Sepp: Moorast.Parbus: Ja, ja Moorast on niivõrd võimuahne vend, et Moorast täiesti neelab selle alla, ta saab aru, et ta ise ei saa esimeseks.Sepp: Linnaosavanemaks ei saa järelikult.Parbus: Jaa, jaa.Sepp: Realiseerib oma ambitsioonid.Parbus: Jah, jah, ta paneb, paneb täiesti.Sepp: Ta tegelikult juhib igapäevast.Parbus: Jah, ta juhib igapäevast seda asja.Sepp: Seda ma olen aru saanud.Parbus: Noh, mis Piritasse puutub, siis Pirital veel katastroof tuleb, sest tegelikult Piritat juhib juba Rajasalu (mõeldud on kas Ülle Rajasalu või Triinu Rajasalu, kes mõlemad on olnud Pirita linnaosa vanemad – toim).Sepp: Aga miks see poiss (Tiit Terik – toim) sinna üldse pandi. Mina ei tea, mina ei saandki aru.Parbus: Aga ta on õpilasmalevat teinud koos selle kuradi Mariaga (Edgar Savisaare tütar – toim).Sepp: Mariaga.Parbus: Jah.Sepp: Aga see poiss, ma arvan, et meil võib tekkida nüüd selline olukord, et me ei saa mandaatigi kokku.Parbus: Sest tegelikult ma võin sulle öelda nii omavahel, et ma saan väga hästi läbi selle Pirita halduskogu esimehe, selle Elistega (Mati Eliste – toim).Sepp: Matiga, jah?Parbus: Jah. Ja Mati on kuradi öelnud korduvalt, et kuule, kutsuge kuradi vend korrale. No mida sa kutsud, kurat, ää. Me oleme proovinud, kurat, ee, et, ee, rääkida, aga asi on selles, et noh, poisil on seljatagune olemas. Poiss on hästi seda, kuradi, kasutanud. Mida sa kutsud teda korrale, pärast saa ise, kuradi, vastu kuppu.Sepp: Aga Viktor Vassiljev?Parbus: Ee.Sepp: Mürgeldab nagu oma eest külI kõvasti.Partbus: Noh, ta mürgeldab, ta mürgeldab kõvasti, aga ta on, ta on natukent sihuke liiga edev mees. Ma ei oskagi öelda, vaata, Haabersti on kuidagi kauge linnaosa, et ta kuidagi tundub, et ta jääks Harku valda.Sepp: Jah, jah.Parbus: Ta on alati, ta on alati ajanud seal mingisugust kuradi ...Sepp: Oma asja.Parbus: Ei ela, ei sure, kurat, noh, seal on kogu aeg mingi väga naljakas asi. Sest tegelikult, kui võtta, ega Toomistu (Aivo Toomistu – toim)...Sepp: Toomistu mängib pilli, nii et ...Parbus: Ja, ja siis see kuradi härra Kuul. Ega noh, need on samasugused vennad. Need, need ongi need kolm, kõik on linnaosavanemad, kõik tahavad ennast näidata, kõik tahavad oma pilti lehte, kurat, ja kõik tahavad midagi avada.Sepp: Ja ütleme niimoodi, et kui sa nüüd linnaosasid vaatad, siis see pilt on päris trööstitu./…/

Sepp: Edgar (Edgar Savisaar – toim) on loonud tegelikult sellise, noh, kuidas ma ütlen, on loonud nagu sihukese olukorra, et tal on kõik otsad oma käes. Absoluutselt kõik.Parbus: On-on.Sepp: Jah. Linnavalitsus kas on või ei ole. Vahet ei ole. Nagunii otsustab ise. Linnaosavalitsustega on samamoodi. Nüüd osa, kes on nagu vanemad olijad, kõige vanem on nagu Kalle (Kalle Klandorf – toim), kes on. Kallel on pohui. Kalle mängib korvpalli. Ta on nii vana tegija. Kuskil näitab, imiteerib töötegemist. Alati ma sinna lähen, on tal laud puhas, tal on teksad jalas, kampsun seljas ja kas läheb või tuleb palli mängimast./…/

Korts: Parbus on lihtsalt üks tigedik

Merko Ehituse juhatuse liige Tõnu Korts iseloomustas kolleegile Ivo Parbust kui tigedikku, kes tahab ennast välja elada. Kortsu kolleeg kurtis, et Parbus oli Lasnamäel Pae puhkeala arenduse koosolekul käitunud vaenlase, aga mitte sõbrana. Teemaks olid parkimiskohad. “Ja hakkas seletama, et kui meil ei mahu, et las siis teeme kahes tasapinnas või ehitame parkimismaja,” kirjutas kolleeg Kortsule.“Parbus on lihtsalt üks tigedik, kes tahab ka ennast vahest välja elada, kui ülemusi kõrval pole. Selle pärast ei maksa väga erutuda. Ega ma pole kunagi kindel olnud, et see normi vähendamine meil õnnestub, kuid seda me ju ütlesimegi, et proovime. Ja kui ei õnnestu, siis ei õnnestu. Kahel tasapinnal võivad nad oma kodus parkida, kui tahavad,” vastas Tõnu Korts kolleegiga peetud kirjavahetuses.

 

Tasub teada

Pistiseprotsess viis vangi nii ametnikud kui ka ettevõtjad

Süüdistus ja kohtuotsus

Pistise võtmine Ivo Parbus soovis süüdistuse kohaselt Tallinna abilinnapea nõunikuna töötades saada Tallinna linnaplaneerimise ametis erinevate detailplaneeringute, ehitusprojektide ja ehituslubade menetluse asjaajamise korraldamise ja nende üle järelevalve tegemise eest planeeringute ja projektide esindajatelt raha. Süüdistuse järgi võttis ta 2008. aasta maist kuni detsembrini pistisena vastu raha ja kinkekaarte 62 635 euro väärtuses.Parbus mõisteti süüdi korduvas ja ulatuslikus pistise nõudmises ja võtmises.Elmar Sepp ja SA Jüri Vilmsi Sihtkapital jäid süüdi pistise andmisele kihutamises ja sellele kaasa aitamises.

Pistise andmine Tõnu Korts, Toivo Susi, TLS Invest OÜ jäid süüdi korduvas pistise andmises.Raivo Unt, Tallinna Farmaatsiatehase AS, Peeter Palusaar, Kaupmehe Arenduse OÜ, OÜ Woody, OÜ Metsailu, OÜ Constancia, ASi Merko­ Ehitus ja Aleksander Raide tunnistas kohus süüdi pistise andmises.

Karistused

VangistusedMerko endise juhatuse liikme Tõnu Kortsu karistuseks oli kahe aasta ja kolme kuu pikkune vangistus, millest reaalselt tuli tal vanglas olla viis kuud.Ivo Parbusele mõisteti kolme aasta pikkune reaalne vangistus.Elmar Seppa karistas kohus kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, millest ta pidi kohe ära kandma viis kuud.Toivo Susi ja Aleksander Raide said kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vanglakaristuse, millest kohe ärakandmisele kuulus neli kuud ja 27 päeva.Raivo Unti karistati ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, millest kohe tuli ära kanda kolm kuud.Ainsana ei pidanud otse kohtusaalist vangi minema Peeter Palusaar, kes sai karistuseks ühe aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistuse, millest kohe ärakandmisele kuulunud viis kuud ja 22 päeva ­loeti eelvangistuses viibitud ajaga kantuks.

RahalisedMerko Ehitust ja tema tütarfirmasid karistati kokku 700 000 euroga. AS Merko Ehitus sai otsuse järgi 300 000, OÜ Constancia, OÜ Woody, Tallinna Farmaatsiatehase AS ja Jüri Vilmsi Sihtkapital 200 000, OÜ Metsailu ja TLS Invest OÜ kumbki 100 000 ning Kaupmehe Arenduse OÜ 50 000 euro suuruse rahalise karistuse.Ivo Parbuselt mõisteti konfiskeerimise asendamise korras välja konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 7349,84 ning Vilmsi Sihtkapitalilt 51 129,32 eurot.

Hetkel kuum