Artikkel
 • Jaga lugu:
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Maksumaraton riigikogus

  Ööistung riigikogus 2013. aastalFoto: Raul Mee

  Homme on riigikogus arutusel mitu olulilist maksumuudatuse eelnõud. Kokku tuleb lugemisele koguni 24 eelnõud, mis tähendab, et tõenäoliselt ootab riigikogu ees järjekordne ööistung.

  Kui tavaliselt on ööistungi põhjuseks opositsioonipoliitikute venitamistaktika, siis seekord on koalitsioon ühele istungile kuhjanud kokku 24 muudatust. Opositsiooni esindajad on avaldanud pahameelt, et selline eelnõude kuhjamine tapab igasuguse võimaluse eelnõude üle sügavuti arutada.
  Enamik eelnõusid läheb esimesele lugemisele.
  Arutusele minevad eelnõud:
  1. Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu. Esimene lugemine.
  Eelnõu eesmärk on mikroettevõtluse soodustamine ja mikroettevõtjate maksukäitumise parandamine. Selle saavutamiseks lihtsustatakse füüsilise isiku poolt teenuse osutamisest ja kauba müügist tekkiva maksukohustuse täitmist. Selleks kehtestatakse maksustamise erikord, mille puhul toimuks maksustamiseks vajalike andmete esitamine ja maksukohustuse täitmine lihtsustatud viisil.
  Eelnõuga kehtestatava maksustamise erikorra rakendamiseks tuleb maksumaksjal avada krediidiasutuses ettevõtluskonto. Selle konto kasutuselevõtmist füüsilise isiku poolt loetaks taolise maksustamise erikorra valimiseks. Maksuosa (valdavalt 20% laekunud tuludest) broneeritakse tulu saaja kontolt automaatselt ja kantakse maksuhaldurile üle. Halduskoormus on viidud võimalikult madalale tasemele – maksumaksjal ei ole kohustust pidada raamatupidamisarvestust ega esitada maksudeklaratsioone.
  2. Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu. Esimene lugemine.
  Eelnõuga muudetakse pakendiaktsiisiga maksustamise korda ning tehakse aktsiis kaheastmeliseks. Et vähendada turule toodava pakendi koguseid ja suunata tootjaid ning maaletoojaid kasutama keskkonnasõbralikumast materjalist pakendit, sh eelistama ökomärgisega pakendeid, hakatakse maksustama Eestis turule lastud, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendeid turule toomisel. Pakendi turule toomise aktsiis ei ole seotud pakendi taaskasutamise kohustuse täitmisega, mistõttu ei saa maksu vältida pakendijäätmete taaskasutamise kaudu.
  Paralleelselt säilib kehtiv pakendiaktsiisiga maksustamise kord, mis seob maksukohustuse tekkimise ning aktsiisi maksmise pakendijäätmete ettenähtud sihtarvudes kokku kogumise ja taaskasutamisega. Kehtima jääb ka aktsiisivabastus, mida kohaldatakse, kui pakendid on sihtarvude piires taaskasutatud.
  3. Magustatud joogi maksu seaduse eelnõu. Esimene lugemine.
  Magustatud joogi maksu peamine eesmärk on suunata tootjaid vähendama magustatud jookides suhkru ja magusaine kogust ning suunata tarbijaid neid vähem tarbima. Selleks, et maks täidaks võimalikult tõhusalt oma eesmärki, on see kujundatud ühikupõhiseks maksuks. Maksuobjektiks on magustatud jook, mille suhkrusisaldus on vähemalt 5 grammi 100 milliliitri joogi kohta ja/või millele on lisatud magusainet. Maksumäära astmed sõltuvad sellest, kas ja kui palju jook suhkrut või magusainet sisaldab.
  4. Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Esimene lugemine.
  Seadust täiendatakse nii, et vaid kogu äriühingu osaluste võõrandamise ning töötaja töövõime kaotuse või surma korral ei pea optsiooni realiseerimisel maksuvabastuse saamiseks optsiooni andmise ja realiseerimise vaheline periood olema kolm aastat. Erisoodustusena käsitatakse vaid seda osa optsioonist, mida töötaja ei ole veel välja teeninud.
  Eelnõuga muudetakse töötajate majutusega seotud tööandja kulude maksustamise korda. Kavandatava muudatuse kohaselt on töötaja majutamise kulude katmine tööandja jaoks maksuvaba, kui majutamise vajadus lähtub tööandja ettevõtlusest, kulud mahuvad seadusega kehtestatavate piirmäärade sisse, töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast ja töötaja ei oma lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara.
  Eelnõuga antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevatele ühingutele võimalus maksta ühingu tegevuses osalevale vabatahtlikule ühingu heaks välismaal ülesannete täitmise eest maksuvabalt summa, mis on võrdne välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmääraga.
  Eelnõuga täiendatakse tulumaksuseadust nii, et isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö-, või ametiülesannete täitmisel makstavat parkimistasu saab tööandja maksuvabalt hüvitada, arvestamata läbitud kilomeetreid.
  Eelnõuga kehtestatakse madalam tulumaksumäär 14% äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele. Äriühing peab 7% tulumaksu kinni residendist ja mitteresidendist füüsilisele isikule makstud dividendilt, mille maksmise aluseks olev kasumiosa on Eesti äriühingu tasandil maksustatud 14% maksumääraga.
  Eelnõuga kehtestatakse residendist krediidiasutustele ja mitteresidendist krediidiasutuste Eesti filiaalidele kohustus tasuda tulumaksu avansilisi makseid määraga 14% eelmises kvartalis teenitud kasumilt jooksva kvartali 3. kuu 10. kuupäevaks.
  Tulumaksuseaduse muudatuste kohaselt saab edaspidi nii töö- kui isiklikeks sõitudeks ettevõtte sõiduauto kasutamise võimaldamisel erisoodustust deklareerida vaid kilovatipõhiselt, sõltumata erasõitudena läbitud distantsist. Sõiduauto erisoodustuse hinna määramise aluseks on eelnõu kohaselt 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku kohta ning 1,47 eurot, kui sõiduauto on üle viie aasta vana.
  5. Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Esimene lugemine.
  Eelarvestrateegilise muutusena ühendatakse riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamine kevadiseks eelarveprotsessiks. Valitsusele antakse rohkem volitusi otsustada riigieelarve raha jaotus valitsemisalade vahel. Selleks jäetakse riigikogu kinnitatavast aastase riigieelarve seadusest välja ministeeriumide valitsemisalade liigenduse tase.
  Kehtestatakse aluspõhimõte, et edaspidi hinnatakse riigieelarve tasakaalureeglit mitme aasta keskmisena ja varasemate aastate ülejääke võib investeeringute tegemiseks kasutada kuni 0,5% SKPst.
  6. Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu. Esimene lugemine.
  Riigivaraseaduse muutmise eesmärgiks on Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu valitsusliidu aluspõhimõtetes kokku lepitud riigi osalusega äriühingute tegevuspõhimõtete parandamiseks ja täpsustamiseks vajaliku regulatsiooni täiendamine. 
  7. Vabariigi presidendi ametihüve ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu. Esimene lugemine.
  Seadust muudetaks nii, et presidendil oleks võimalik puhata siis, kui ta ametikohustused seda lubavad ning samas võimaldama selle, et presidendil oleks igal ajal valmidus ja võimalus oma kohustusi täita.
  8. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Esimene lugemine
  Seadusemuudatuste eesmärk on kõrvaldada õigusvaakum restitutsiooninõuete menetlemisel ja lõpetada vara tagastamise ja kompenseerimise toimingud valdavas osas enne haldusreformiga seonduvaid struktuurimuudatusi.
  9. Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Esimene lugemine
  Eelnõu väljatöötamine on tingitud probleemidest, mis on ilmnenud politsei- ja piirivalveameti, kaitsepolitseiameti ja päästeameti igapäevatöös. Näiteks ei võimalda kehtiv seadus politseiametniku teenistusastet ajutiselt ülendada, mis on teatud juhtudel vajalik missioonil viibivate politseiametnike puhul. Muudatustega kõrvaldatakse takistused ülesannete täitmiseks, suurendatakse õigusselgust ning vähendatakse dubleerimist ja töökoormust.
  10. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu. Esimene lugemine
  11. Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muudatus. Kolmas lugemine
  12. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmine. Teine lugemine
  13. Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas“. Esimene lugemine
  14. Eesti, Leedu ja Läti valitsuse vahelise Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu. Esimene lugemine.
  15. Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis“ eelnõu. Esimene lugemine.
  16. Riigikaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu. Esimene lugemine
  17. Tolliseaduse eelnõu. Teine lugemine
  18. Ühistranspordi-, liiklus- ja riigilõivuseaduse muutmine. Teine lugemine
  19. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine. Esimene lugemine
  20. Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (Nagoya protokolli rakendamine). Esimene lugemine
  21. Keskkonnaseire seaduse muutmine. Esimene lugemine
  22. Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmine. Esimene lugemine
  23. Euroopa Parlamendi valimise seaduse muudatus, koalitsiooni eelnõu. Esimene lugemine
  24. Euroopa Parlamendi valimise seaduse muudatus, Reformierakonna eelnõu. Esimene lugemine.
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum
Kakskeelse Eesti visa, aga pöördumatu lõpp
Eestis on, sarnaselt teiste riikidega, vähemalt Ida-Euroopas, aset leidmas ajalooline mentaalne nihe, mis puudutab suhtumist vene keelde ja Russki Miri laiemalt, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Eestis on, sarnaselt teiste riikidega, vähemalt Ida-Euroopas, aset leidmas ajalooline mentaalne nihe, mis puudutab suhtumist vene keelde ja Russki Miri laiemalt, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
USA Esindajatekoda annab heakskiidu 430 miljardi dollari suurusele kulutuste plaanile
USA Kongressi Esindajatekoda hääletab reede õhtul 430 miljardi dollarit maksva minema seaduse osas, mis võitleb kliimamuutusega ning vähendab retseptiravimite hindasid, nii et Demokraatliku partei esindajad näevad seda president Joe Bideni jaoks suure poliitilise võiduna enne novembris toimuvaid Kongressi vahevalimisi, kirjutab Reuters.
USA Kongressi Esindajatekoda hääletab reede õhtul 430 miljardi dollarit maksva minema seaduse osas, mis võitleb kliimamuutusega ning vähendab retseptiravimite hindasid, nii et Demokraatliku partei esindajad näevad seda president Joe Bideni jaoks suure poliitilise võiduna enne novembris toimuvaid Kongressi vahevalimisi, kirjutab Reuters.
Reaalajas börsiinfo
Jaanus Vihand: kui iseloomud ei klapi, siis koostööd ei tule
Mitu aastat Coop Eestit juhtinud, siis Margus Linnamäe kutsel Apollo Grupi etteotsa läinud ning sealt idufirmasse Eurora lahkunud Jaanus Vihand soovis enne A. Le Coqi juhi positsiooni vastu võtmist näha, kuidas ettevõtte nõukogu tasandil suhted on.
Mitu aastat Coop Eestit juhtinud, siis Margus Linnamäe kutsel Apollo Grupi etteotsa läinud ning sealt idufirmasse Eurora lahkunud Jaanus Vihand soovis enne A. Le Coqi juhi positsiooni vastu võtmist näha, kuidas ettevõtte nõukogu tasandil suhted on.
Vene kodanike sisenemist Eestisse piiratakse juba tuleval nädalal
Eile kiitis valitsus heaks sanktsiooni, millega piiratakse Venemaa kodanikele Eesti viisade väljastamist. Nüüd on teada, et Vene kodanikud ei saa üle piiri alates 18. augustist.
Eile kiitis valitsus heaks sanktsiooni, millega piiratakse Venemaa kodanikele Eesti viisade väljastamist. Nüüd on teada, et Vene kodanikud ei saa üle piiri alates 18. augustist.
Eesti lahkub Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ning Hiina koostööformaadist
Eesti otsustas edaspidi mitte osaleda Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ning Hiina ehk 16+1 koostööformaadis, kirjutab välisministeerium pressiteates.
Eesti otsustas edaspidi mitte osaleda Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ning Hiina ehk 16+1 koostööformaadis, kirjutab välisministeerium pressiteates.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.