Hüvitusfondi kasum muutumatu

10. august 2001, 14:07

Hüvitusfondi 2001. aasta esimese poolaasta kasum majandustegevusest oli 34 mln krooni, mis on võrdne 2000. a esimese poolaasta tulemusega.

Intressitulu teenis fond esimesel poolaastal 53,8 miljonit krooni. Üle poole intressitulust saadi võlakirjainvesteeringutest. Intressikulu oli 13,6 miljonit krooni, millest suurema osa moodustasid obligatsioonide intressid. Intressi netotulem oli seega 40,2 miljonit krooni võrrelduna eelmine aasta sama perioodi 45 miljoni krooniga.

Kasum kauplemisportfellilt (börsil noteeritud aktsiad ja rahaturufondide osakud) oli 3,5 miljonit krooni, võrrelduna 8 miljoni krooniga eelneval perioodil.

Kasum investeerimisportfellilt (võlakirjad, mittelikviidsed aktsiad ja osakud) oli 3,3 miljonit krooni, võrrelduna eelmise aasta sama perioodi 3,8 miljoni krooni suuruse kasumiga. Intressitulu investeerimisportfellis olevatelt võlakirjadelt kajastatakse kasumiaruande intressitulus.

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuete katteks tehtud eraldiste summa (provisjonid)
oli 1,3 miljonit krooni. Eelmise aasta samal perioodil oli see 1,9 miljonit krooni.

Hüvitusfondi ärikasum oli esimesel poolaastal 43 miljonit krooni, eelneva
aasta sama perioodi ärikasum oli 46,1 miljonit krooni.

Tütarettevõtetest (peamiselt Werol Tehased) saadud kahjum oli 8,6 miljonit
krooni, mis oli väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodi 12 miljoni suuruse
kahjumiga.

Hüvitusondi puhaskasum oli 34 miljonit krooni, sama suur oli puhaskasum ka
eelmise aasta esimesel poolaastal.

Hüvitusfondi varad vähenesid esimese poolaasta jooksul 116,6 miljoni krooni
võrra, põhjuseks obligatsioonide lunastamine (kokku mahus 137,5 miljonit
krooni).

Fondi omakapital oli seisuga 30.06.01 1 078,7 miljonit krooni, võrrelduna
1 061,2 miljoni krooniga 30.06.00. a.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing