Riigikontroll: maa erastamise korraldus andis võimalusi maaga äritsemiseks

Inno Tähismaa 29. aprill 2004, 11:28

Maa erastamine korraldus andis võimalusi maaga äritsemiseks, leiab riigikontroll erastamise korraldamise auditis.

Riigikontroll märgib, et pärast valitsuse maareformi komisjoni likvideerimist pole olnud keskset instantsi, kes määratleks maareformi läbiviimise riskid ja kontrolliks nende maandamist, teatas riigikontrolli esindaja. Korraldamata oli kontroll erastamisel osalevate isikute omandis oleva maa suuruse üle.

Erastajate suurem huvi oli keskendunud metsamaade erastamisele. Kehtinud korraga anti aga hea võimalus metsaga äri teha, sest piiratud enampakkumistel võis üks isik kokku osta metsamaad kuni 200 ha. Nii asusid metsamajandamise ja puidutöötlemisega tegelevad äriühingud sageli juba erastamise käigus õigustatud subjektide asemele ja kasutasid sisuliselt ära soodsaid maa erastamise järelmaksutingimusi.

Auditijuht Maidu Lääne märgib, et riik ei loonud kõiki eeldusi selleks, et tagada maa erastamisest õigete summade laekumine: 'Erastataval maal kasvava metsa maksumus määrati metsainventariseerimise andmebaasi andmete alusel, mis olid vananenud, kohati paarikümne aasta tagused. Seetõttu võib öelda, et metsa maksumus on hinnatud alla tema tegelikku väärtust ja erastatava metsamaa keskmine müügihind osutus õigustatust väiksemaks.' Lääne lisas, et summat mis riigil saamata on jäänud, ei ole võimalik kindlaks teha - selleks peaks hindama kõigi erastatud maade tegelikku väärtust erastamise hetkel, mida pärast erastamise toimumist teha ei ole võimalik. Seda oleks pidanud tegema erastamise korraldaja juba erastamise käigus.

Riigikontrolli hinnangul on puudulikud ka vaba põlumajandusmaa ja metsamaa erastajate toimikutes olevad andmed, mistõttu ei ole tagatud, et erastamise otsused olid tõepoolest igati seaduslikud ning järelmaksuperioodid ja intressid määratud õigesti.

Riigikontrollile antud vastuses märkis keskkonnaminister, et kui maa erastamise korraldajad oleksid järginud kehtestatud reegleid ning õigusaktide mõtet, ei oleks praegu põhjust rääkida ka ohtratest kuritarvitustest.

Kuivõrd maa erastamine kõikides erastamisviisides on praeguseks lõppenud või lõpukorral, ei ole mitmete vajalike meetmete rakendamine seadusandlikul tasandil enam võimalik. Keskkonnaministeeriumil on kavas esitada maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille sätted on suunatud maareformi lõpetamisele.

Riigikontroll auditeeris maa erastamise korraldamist kolme maavanema ehk erastamise korraldaja näitel. Auditi käigus otsis Riigikontroll vastust ka küsimusele, kas maa erastamisega saavutati see, mida sooviti - anda maa peamiselt erakätesse ning luua eeldused maa efektiivsemaks kasutamiseks. Audit tõi aga esile vigu, mis tulenevad nii erastamise korraldajate tegevusest, kuid puudustest õigusaktides.

Selle aasta alguseks oli eri viisidel erastatud üle 800 000 hektari maad, omanik tuleb leida veel ligikaudu 200 000 hektarile. Maa erastamise avalduste esitamine on põhimõtteliselt lõppenud, kuid paljud taotlused ootavad veel korraldajate-poolset lahendust.

Kontrolliaruanne, millele on lisatud ministri ja maavanemate vastused, asub Riigikontrolli kodulehel www.riigikontroll.ee.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing