Rainer Saad • 1. aprill 2015 kell 12:15

Lõpeb Telescani aktsiatega kauplemine

Tallinna börs.  Foto: Scanpix

Tallinna börs otsustas, et korduvate rikkumiste tõttu lõpetatakse Telescan ASi aktsiatega kauplemine First North kauplemissüsteemis.

Nasdaq Omx Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon otsustas 30. märtsil 2015 lõpetada kauplemise Telescan ASi aktsiatega kauplemissüsteemis First North selle reglemendi (FNR) sätete olulise ja korduva rikkumise tõttu.

Võttes arvesse investorite huve ning asjaolu, et kauplemist Telescani aktsiatega First Northil ei toimu (tehinguid ei ole tehtud), jõustub otsus aktsiatega kauplemise lõpetamise kohta alates 6. aprillist 2015. Telescani aktsiatega kauplemise viimane kuupäev First Northil on neljapäev, 2. aprill.

FNR punkti 23.6 kohaselt on emitent kohustatud määrama kontaktisiku, kes oleks börsi jaoks kogu kauplemisperioodi jooksul kättesaadav ning kes esitaks vajadusel nõutud teavet või dokumente. Emitent peab viivitamata börsi ja nõustajat nimetatud isiku väljavahetamisest teavitama. Telescan AS ei ole teatanud kontaktisiku väljavahetamisest ega määranud uut kontaktisikut. Ka ei ole emitent olnud börsile mitme kuu jooksul kättesaadav mitte ühelgi mõistlikul viisil.

Telescan AS ei ole vaatamata meeldetuletusele avalikustanud 12 kuu vahearuannet 2014. a kohta, mis on äärmiselt oluline rikkumine. Ka ei ole Telescan AS avalikustanud teavet nõustaja vahetumise kohta FNR punkti 27.1. alusel, kuigi leping nõustajaga lõpeb 5. aprillil 2015.

Telescan AS ei ole vaatamata korduvatele meeldetuletustele ning lisatähtaja andmisele maksnud börsile hinnakirjas sätestatud haldustasu, mis on olulise rikkumisena kauplemise lõpetamise iseseisev alus.

Kohustuste korduv ja oluline rikkumine Telescan ASi poolt ning korduvatele meeldetuletustele reageerimata jätmine on komisjoni hinnangul tõendatud börsi korraldatud järelevalvemenetluse käigus tuvastatud asjaoludega ning kõiki asjaolusid arvesse võttes ei ole kauplemine tema aktsiatega First Northil enam võimalik.

Hetkel kuum