11. august 1996 kell 22:00

Oodata on palgatõusu

Praegu on märgata tendentsi, et mõnel firmal on tekkinud soov vahetada oma juhtivad spetsialistid edukamate ja produktiivsemate vastu. Tööle tahetakse võtta heade kogemustega ja soovitavalt samas valdkonnas töötavaid spetsialiste, ka konkurentide juurest.

Septembris ja oktoobris võib prognoosida firmajuhtide arvestatavat palgatõusu. Mõne aja pärast hakkavad palgapakkumused ilmselt taas langema, kuid need võivad jääda praegusest tasemest siiski kõrgemaks. Teistel ametikohtadel palk oluliselt ei muutu. Lisaks palgale ja boonusele hakkavad üha tähtsamat rolli mängima teised motiveerivad tegurid.

Olulisemaks on tööotsijate hulgas muutunud karjääri planeerimine. Tähelepanu pööratakse ka sellele, millised võimalused avanevad taotletaval ametikohal mõne aasta pärast.

Hetkel kuum