12. august 1997 kell 22:00

Väikevedajad teevad assotsiatsioonile etteheiteid

Teede- ja sideministeerium delegeeris rahvusvahelise tollikokkuleppe süsteemiga (TIR) ühinemise ja veolubade korraldamise 1992. aastal eraettevõtetest koosnevale ERAA-le. Praegu kuulub assotsiatsiooni umbes 450 ettevõtet. Assotsiatsiooni mittekuuluva Tartu transpordifirma Aatomik Transport juht Heiki Paarop ütles, et selline korraldus raskendab tunduvalt nende väikevedajate tööd, kes pole assotsiatsiooni liikmed.

Paarop märkis, et kõige probleemsem on ERAAs defitsiitsete veolubade jagamine. Paljud riigid on andnud Eestile veoautode kvoodi, kui palju võib kaubaga nendesse riikidesse sisse sõita. Kvoodi järgimiseks annavad need riigid teede- ja sideministeeriumile nõusoleku välja anda mingi arv veolubasid. Kui enamiku riikide kvoodid on piisavalt suured, siis näiteks Itaalia ja Austria kvootidest Eesti vedajatele ei jätku. Samuti jääb iga aasta puudu Poola tasuta transiidilubadest ning Soome ja Rootsi kolmanda riigi lubadest.

Assotsiatsiooni infoosakonna juht Ermo Perolainen kinnitas, et assotsiatsioon eelistab veolubade jagamisel enda liikmeid. «See aga ei tähenda, et peale assotsiatsiooni liikmete keegi lube ei saa,» lisas Perolainen. Ta lisas, et lubade jagamisel eelistatakse professionaalseid vedajaid ettevõtetele, kes veavad laiali vaid oma kaupa. Lubade jagamise korra kinnitab assotsiatsiooni nõukogu.

Alar Ehasalu teede- ja sideministeeriumist rääkis, et veolubade väljaandmine on täpselt reglementeeritud ning probleemsemate lubade puhul tegeleb sellega ERAA nõukogu. «Mina ei näe selles mingit probleemi, et lubasid väljastab eraorganisatsioon,» ütles Ehasalu. Tema hinnangul ERAA lubade jagamisel liikmete ning mitteliikmete vahel vahet ei tee.

ERAAga mitteliitunud firmad peavad TIR-süsteemiga ühinemisel maksma viis korda ja mitme veoloa puhul poolteist korda rohkem kui assotsiatsiooni liige. TIRiga ühinemine maksab assotsiatsiooni liikmele 850 krooni, mitteliikmele aga üle 4000 krooni.

«Meie liikmetele maksab tasuta veoluba üldiselt 100 krooni ning mitteliikmetele 150 krooni,» rääkis Ermo Perolainen.

Assotsiatsiooniga liitumiseks on vajalik kahe vähemalt aasta assotsiatsioonis olnud firma soovitust ning rahvusvaheliste vedude õigust. Liitumise üle otsustab assotsiatsiooni nõukogu.

Hetkel kuum