6. jaanuar 1998 kell 22:00

Tegevus muutub mitmekülgsemaks

Läti kolme suurema laevaremonditehase hulka kuuluv Mangali laevaremonditehas erastati 1996. a alguses. Aktsiate kontrollpaki (51%) omandas laevalastimis- ja laevaehitusettevõte Reders Ltd 612 000 lati eest. Erastamislepingu järgi on uuel omanikul kohustus suurendada poole miljoni lati võrra aktsiakapitali. Esimene 207 000 lati suurune kinnine suunatud emissioon Reders'ile viidi läbi 1997. a. Tuumikinvestor on nimetanud oma strateegiliseks eesmärgiks laevaremondialase teenustepaketi laiendamist, et kasutada täielikumalt ära tehase potentsiaali.

Mangali põhitegevuseks on kogu tegutsemisaja vältel olnud kalalaevade remontimine, mis on ettevõtte käibest traditsiooniliselt moodustanud üle 75%. Kuid viimasel ajal on uus omanik asunud laevaremondi kõrval üha rohkem tähelepanu pöörama puidutranspordile. Tööstusliku puidu ja saepurutoodete vedu moodustas Mangali kogukäibest eelmisel aastal 42%. Ettevõtte põhiturg ja kliendid asuvad Lätis, eksport moodustab 15--20% firma kogukäibest.

Lätis on Mangalil kolm arvestatavat konkurenti: Riia laevaremonditehas, mille 1996. a käive oli 12 mln latti, Tosmare (1,43 mln latti) ja Bolderaja laevaremonditehas (alla mln lati).

Analüütikute arvates vajab Mangali normaalse arengu jätkamiseks oma põhitegevusalal lähema paari aasta jooksul vähemalt 600 000 lati suurusi investeeringuid, mis on peaaegu kaetud erastamislepingus tuumikinvestorile esitatud nõudmistega. 1996. a moodustasid otseinvesteeringud tehasesse 130 000 latti. Puidutranspordi osa suurenemine ettevõtte käibes mõjub firma tulemustele hästi, kuna see on kiiresti arenev valdkond ja nõrgas konkurentsis küllalt tulus.

1996. a õnnestus Mangali tehasel tasuda vanad võlad ja kahjumist peaaegu välja tulla. Viimase kuue kuuga kahanes kahjum 118 730 latilt 12 019 latile. Mullune kasum on aasta algul prognoositust oluliselt nõrgem, silmatorkavalt on suurenenud halduskulud. Detsembri lõpul ettevõtte tehtud prognoosi järgi ootab juhtkond 1997. a käibeks 1,5 mln latti ja puhaskasumiks 50 000 latti.

Hetkel kuum