12. jaanuar 1998 kell 22:00

Saksa professorid euro vastu

Protesti on esitanud sotsiaaldemokraat ja endine liidupanga nõukogu liige Wilhelm Nölling, Nürnbergi ülikooli õigusprofessor Karl Albrecht Schachtschneider, Frankfurdi ülikooli majandusprofessor Wilhelm Hanckel ja Tübingeni ülikooli majandusprofessor Joachim Starbatty.

Professorid on seisukohal, et Saksamaa ei ole suutnud täita 1992. a Maastrichti lepingu nõudeid, mis on vajalikud Euroopa majandus- ja rahaliitu pääsemiseks.

Nende sõnul on EMU loomise plaan läbinisti väär, sest see ei sisalda kohustust täiendada seda poliitilise liiduga. Nende väitel puuduvad praegu EMU loomise eeldused.

Professorid arvavad, et valitsus ei suuda garanteerida Euroopa ühisraha stabiilsust ja rikub seega konstitutsioonis ettenähtud omandiõigusi. Professorid lisasid, et rahaliidu protsess väljub Saksa parlamendi kontrolli alt.

Wilhelm Nölling pole rahul tulevase Euroopa keskpanga rolliga. Ta hoiatab, et pangal ei õnnestu Euroopa erisuguste majanduste arengut suunata ainuüksi lühiajaliste intressimäärade abil. See kujuneb poliitiliseks jalgpalliks, rõhutab ta.

Schachtschneideri sõnul soovib grupp kohtult ajutist otsust, mis ei laseks Bonnil Euroopa rahaliiduga (EMU) enne liituda, kui kohtuasi lõpule jõuab. Kõnealune juhtum on väljapaistvaim mitmest analoogsest kohtuasjast. REUTERS-ETA-FT-ÄP

Hetkel kuum