19. jaanuar 1998 kell 22:00

Libedus kaob sopa ja tolmuta

Libisemisevastane võitlus ei pea alati lõppema soola-liiva segu abil sopaseks sulatatud laoplatsi või majaesisega.

Graniitkillustik ei asenda soola-liiva segu, kui soovitakse teepind jäävabaks sulatada. Samas moodustab graniitliiv kareda pinna jää või lume peale ja ei tekita soola-liiva seguga sulatamisel kaasnevat soppa.

Graniitkillustiku liiv on pestud. Seetõttu ei jäta see kevadel teid tolmuseks.

Talvel kasutatud graniitliiva on võimalik kevadel teedelt üles korjata ja kasutada järgmisel talvel uuesti. Eestis ei ole see praegu veel siiski teostatav, sest teistkordne kasutus nõuab üleskorjatud liiva puhastamist tänavalt kaasa saadud tolmust. Selleks tuleb investeerida vastavatesse seadmetesse, mida Eestis ei ole. Kuid teedel kasutatud graniitliiva on võimalik hiljem rakendada ka haljastuses.

Graniitliiva tera suurus on 3--6 mm (liival 0--2 mm). Seetõttu saab graniitliivast efektiivsema libisemiskindla pinna kui liivaga. Kui tavalist liiva peab iga uue sula ja külma tsükli järel uuesti maha puistama, siis graniitliiva suured terad külmuvad peale sula jää sisse, jättes jää pinna krobeliseks. Tiheda lumesaju korral kulub graniitliiva rohkem. Iga uue lumekihi järel tuleb maha puistata ka uus kiht graniitliiva.

Graniitliiva müükse ka plastikämbrites, mida saab autoga kaasa võtta.

Rudus Eesti andmetel on graniitliiv soola-liivast odavam, tavalisest liivast aga kallim.

Oleme graniitliiva kasu-tanud katseliselt. Laiem kasutamine jääb peamiselt meie tehnika taha, millega on graniitsõelmete laialipuistamine raskendatud.

Kõige efektiivsem on graniitliiva kasutada kinnisõidetud lumega pindadel. Tõusudel ja tugeva lumesaju puhul on parem kasutada soola-liiva segu, kuna see ei lase sõidukitel lund kinni sõita.

Ka kõnniteedel on graniitliiv efektiivsem, sest tema haardetegur on tavalisest liivast suurem.

Eelmisel aastal kasuta-sime graniitliiva asutuste ukseesiste korrashoiul. Paljud asutused ei soovi, et majaesine on sopane, nagu see muutub pärast soola-liiva kasutamist. Samas on asutusi, kes soovivad, et maja ees oleks asfalt väljas. Sellisel juhul graniitliiva kasutada ei saa, sest jääd see ei sulata.

Libisemisvastases võitluses on graniitliiv efektiivne, sest pind on pärast graniitkillustiku mahapuistamist nagu liivapaber.

Välismaal kasutatakse graniitliiva väga palju.

Hetkel kuum