19. mai 1998 kell 22:00

Kroon on peaaegu riskivaba 11 Euroopa valuuta suhtes

Euroopa ühisvaluutale ülemineku idee algusest saadik on suurimad kartused seotud valuutakursside ebastabiilsuse ja võimalike spekulatiivsete rünnakutega ühe või mitme rahaliiduga ühineva valuuta vastu. Ebastabiilsuse minimeerimiseks vahetult enne rahaliidu käivitamist leppisid Euroopa Liidu rahandusministrid möödunud aasta septembris kokku kahepoolsete kursside kindlaksmääramises kolmveerand aastat enne ühisvaluutale üleminekut, st 2. mail.

Kindlaksmääratud vastastikuste kurside alusel arvutatakse 31. detsembril kell 12.30 (Eesti aja järgi) ametlik eküü kurss. 1. jaanuaril 1999. aastal konverteeritakse eküü euroks kursiga üks ühele.

Taoline protseduur peaks välistama spekulatsioonid ning Eesti ettevõtjale peaks tänu fikseeritud kursile Saksa marga suhtes olema nüüdseks teada rahaliiduga liituvate riikide valuutade kursid ka Eesti krooni suhtes. Seega peaks Eestis peale marga kuririski puudumise olema minimaalne risk veel Austria ?illingi, Belgia ja Luksemburgi frangi, Hispaania peseeta, Hollandi kuldna, Iiri naela, Itraalia liiri Portugali eskuudo ja Soome marga suhtes.

Nii mõnegi rahaliiduga ühineva riigi valuuta on näidanud juba pool aastat enne kahepoolsete kursside kehtestamist suhtelist stabiilsust. Eesti Panga poolt kehtestatud Soome marga ametlik kurss pole 2,64 kroonist kõrgem olnud juba veebruari algusest, kahe sendi võrra kõrgem oli marga kurss viimati möödunud aasta detsembri keskel ning kolme sendi võrra novembri algul. Küllaltki suure tõenäosusega jäävad Soome marga ja teiste rahaliiduga liituvate valuutade kursid Saksa marga (ja Eesti krooni) suhtes liikuma aasta lõpuni suhteliselt kitsastes piirides.

Kahepoolsete kursside kehtestamisega pole riskid siiski täielikult elimineeritud. Üheks põhjuseks on erinevused eküü ja euro valuutakorvi moodustavate valuutade osas.

Suurbritannia nael on eküü valuutakorvi üheks osaks aga ei ühine euroga, Austria ?illing, mis liitub euroga 1. jaanuarist, pole eküü moodustaja. Eküü konverteeritakse aga euroks kursiga üks ühele. Naela tugev kursimuutus kandub edasi eküü kurssi dollari suhtes ning järelikult ka euro kurssi dollari suhtes.

Teine ebakindlus on samuti programmeeritud eurole ülemineku mehhanismi. Pärast rahaliidu käivitamist ei tohiks rahaliitu mitte kuuluvate valuutade kursid EMUsse kuuluvate omavahelisi kursse oluliselt mõjutada, st Saksa marga ja Prantsuse frangi kursid dollari suhtes peaskid olema 1. jaanuaril enam-vähem samad kui 31. detsembril. Teoreetilised võivad valuuspekulandid üritada liigutada kursse kehtestatud pariteetsetest kurssidest kõrvale, mis võib tekitada aasta viimasel päeval valuutaturgudel kataklüsme, mille tagajärgi pole võimalik ette näha.

Momendil pole valuutaspekulantide aktiivsusest mingeid märke näha. Kui aga see oht saabub, on keskpangad selleks valmis ning sekkuvad turule jõuliselt. Eesti ettevõtted saavad niikaua aga nautida minimaalse kursiriskiga kauplemist 11 riigiga.

Hetkel kuum