14. oktoober 1998 kell 22:00

Tõrva linna ootab kokkuhoiuaeg

Tõrva linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme, Otepää abilinnapea Riho Karu ütlusel kannatab Tõrva linnarahvas kokkuhoiupoliitika tõttu. «Eelkõige need, kes on seotud omavalitsusest tulevate palkadega,» täpsustas Karu. «Auk eelarves on löök paljudele vajalikele projektidele.»

Miljon krooni jäi linnal kinni munitsipaalettevõttesse Riiska. Linnamajandamisega tegeleva ja kommunaalteenuseid müüva ME Riiska likvideerimise käigus tuli välja, et ettevõtte raamatupidaja lõpetas maksuametile riigimaksude maksmise 1996. aasta kevadel. Augustikuu seisuga ulatus Riiska võlg koos viivistega ligi miljoni kroonini.

«Munitsipaalettevõtte kohustused ja õigused võtab linn üle,» kinnitas Tõrva abilinnapea Toomas Tauts.

Ta lisas, et 30. septembril valmib sundlikvideeritava Riiska lõppbilanss, kus on kirjas kohustuste täpne suurus. Tauts kinnitas, et kindlasti pöördub linn maksuameti poole ja palub maksegraafiku ajatada. «Kolme-nelja aasta jooksul peaksid võlad tasutud olema,» ennustas Tauts.

Tõrva linnavolikogu revisjonikomisjon tuvastas maikuus, et Tõrva linnavalitsus oli eelmisel aastal volikoguga kooskõlastamata teinud ülekulutusi 1,3 miljoni krooni ulatuses.

Tautsi sõnul ootavad Tõrvat ees kokkuhoiuaastad. «See tähendab minimaalseid jooksvaid kulutusi,» täpsustas ta.

Me ei saa enam rääkida tõsisest ehitustegevusest, ütles Tauts. Tõrva linna tänavune eelarve on veidi üle 12 miljoni krooni.

Tautsi sõnul on linn kasutanud laenuressurssi mõttelise kriitilise piirini. Seega ei saa linn enam laenuga arvestada.

Tõrva linna võlakoormus on üle 5 miljoni krooni. Laenuressurssi on kasutatud keskväljaku ja selle kõrval asuva kõrtsihoone renoveerimiseks ning tänavavalgustuse ja teede parandamiseks.

Hetkel kuum