2 november 1999

Võlaõigusseaduse abil saab töötajast kergemini lahti

Võlaõigusseaduse üks koostaja, vandeadvokaat Villu Kõve ütles, et seaduse töölepingut puudutava peatüki koostamisel on tööandjale vastu tuldud ja laiendatud töölepingu lõpetamise võimalusi. «Peatüki koostamisel on mõeldud ka väikese ettevõtja peale, kes võib nüüd häda korral inimesi vallandada, ilma et sellega kaasneks suurte toetuste maksmise kohustus,» ütles Kõve.

Valitsuses ringlev töölepingu peatüki eelnõu projekt näeb ette võimaluse teatud tingimustel vallandada ka lapseootel naisi ja väikelaste vanemaid.

Seni kehtiv töölepingu seadus ja kohtupraktika seavad töötaja päevapealt vallandamisele mitmesuguseid kitsendusi. Ettevõtja jätab tihti kõlbmatu töötaja ametisse ainult seetõttu, et temast vabanemine on liiga kulukas.

Villu Kõve sõnul on eelnõus senisest täpsemalt reglementeeritud ka tööandja ja töötaja materiaalne vastutus ja kehtestatud lahkumishüvitiste piirmäärad. Samas keelab eelnõu töötaja diskrimineerimise. Ettevõtja ei tohi enam töötaja töölevõtmisest keelduda põhjusel, et kandidaat on kas naine või homoseksualist.

Valitsuse praeguse kava kohaselt kaotab võlaõigusseaduse jõustumise järel praegune töölepinguseadus kehtivuse. Samas jääb endiselt jõusse kirjaliku töölepingu sõlmimise nõue. Viimase puudumisel arvestatakse vaidluse korral töötasu arvestades sarnase töö eest tavaliselt makstavat summat.

Ametiühingute Keskliidu õigussekretär Kadi Pärnits ütles esmaspäeval BNSile, et võlaõigusseaduse eelnõu rakendumisega kaasneb töötajate õiguskindluse alanemine, ümbrikupalkade osakaalu kasv ja tööturu ebastabiilsuse suurenemine.

Villu Kõve väitel on vaidlused võlaõigusseaduse töölepingut puudutava osa üle pigem vormilist laadi, sest mõned tööõigusega tegelevad inimesed on vanaga harjunud ega taha ümber õppida. «Siin on kaks väikest huvigruppi, ametiühingutegelased ja mõned vanemad Tartu Ülikooli teadlased, kes on usinalt tööd teinud, et eelnõu praegust varianti nurjata,» lausus ta. «Töötaja kaitse on ikka tagatud, tegelikult muutub enamjaolt vaid tööõiguse vormiline külg ja kaovad ära sovjetliku pitseriga õigusaktid.»

Autor: Lauri Liikane

Hetkel kuum