13. november 2000 kell 22:00

Turu põhjatusest ei piisa eksportimiseks

Kui ettevõtte tootmisvõimsused hakkavad ületama nõudlust Eestis ning ettevõtja otsustab välisturgudele tungida, on mõistlik tegevused põhjalikult läbida kaaluda.

Välisturule sisenemine on kulukas.

Arvestama peab mitmete uute riskidega (kliendirisk ? nõudluse eripärad välisriigis, maarisk ? poliitilisest või õiguslikust süsteemist tulenev risk välisriigis).

Kui ettevõttes esineb finants-, või juhtimisalaseid probleeme, tuleb need lahendada enne välisturule sisenemist. Vastasel korral võib ekspordi alustamine mõjuda ettevõttele hukatuslikult.

Turu valikul ei saa Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele olla peamiseks kriteeriumiks sisenetava turu tarbijaskonna suurus ? enamike riikide turud on Eesti ettevõtete tootmisvõimsusi arvestades põhjatud.

Eraldi tuleb käsitleda ostujõudu antud riigis.

Väga põhjalikult tuleb uurida turule sisenemise barjääre ja arvutada välja, mis läheb ettevõttele turule sisenemine maksma. Tuleb uurida, millised on antud riigi õiguslikud regulatsioonid, näiteks tollimaksud. Samuti tuleb arvestada tarbija harjumustega.

Analüüsi tulemuseks on teave vajalike investeeringute suurusest turule tungimisel ning teadmine, kas toodet on vaja vastavalt välisriigi tarbija nõudmistele ümber kujundada või mitte.

Kindlasti ei tohi tähelepanuta jätta turul tegutsevaid konkurente.

Siin on mitmeid võimalusi. Esimeses etapis on kõige lihtsam kasutada kodumaal olevat vahendajat, agenti või mõnda institutsiooni.

Teine võimalus on luua ekspordi osakond või meeskond, kes alustab eksporti ilma vahendajateta.

Kolmanda võimalusena võib kasutada välismaal olevat agenti või vahendajat. Luua võib ka ühisettevõtte välisriigis või investeerida sihtriiki.

Reklaam ei pea alati tähendama kulukat kampaaniat. Kindlasti tähendab see väga täpselt määratletud sihtrühma.

Arenenud riikide ettevõtjad kasutavad tänapäeval toodangu tutvustamiseks ja õige partneri leidmiseks väga palju internetti.

Kuna võõrale turule minek on kulukas ja keerukas protsess, tuleks riskide minimeerimiseks kindlasti toetuda erinevatele tugiorganisatsioonidele, näiteks Eesti Ekspordiagentuurile.

Erinevaid võimalusi ettevõtjatele pakuvad välissaatkondade juures asuvad majandus- ja kaubandusesindajad.

Eestis võib abi saada ka erinevatelt erialaliitudelt ja kaubanduskodadelt.

Autor: Lea Kroonmann

Hetkel kuum