Sulev Oll • 29. november 2000 kell 15:05

Ehitusettevõtjad tahavad riigihangete seadust muuta

Täna toimunud Äripäeva ehitusalasel seminaril väitis Eesti Ehitusettevõtjate liidu õigusnõunik Helje Johansoo, et vastu võetud, kuid mitte veel kehtima hakanud riigihangete seadust on vaja muuta.

'See on halb seadus ja kui olulisi muudatusettepanekuid pole võimalik enne 1. aprilli vastu võtta, siis seda seadust rakendada ei saa, ' ütles Johansoo.

Ehitusettevõtjaid häirib see, et uues seaduses puudub riigihangete seaduse ülesanne. Tahetakse, et sellena oleks sisse toodud säästlik ja ratsionaalne vahendite kasutamine.

Uuena tahetakse seadusse sisse tuua põhimõte, et pakkumise hind esitatakse teistest dokumentidest eraldi ümbrikus. Kui pakkuja muudele nõuetele ei vasta, siis ka hinnaümbrikku ei avata.

Helje Johansoo peab ka vajalikuks, et pakkumisel, kus olulised ka teised punktid peale hinna, peaks hinnaümbrik avatama viimasena.

Kokku on formuleeritud 70-80 riigihangete seaduse muudatusettepanekut.

1999. aastal korraldati Eestis 1852 riigihanget, sealhulgas ehituses 560. Ehituse hangete maksumus oli 2,338 miljardi krooni.

Hetkel kuum