Inge Rumessen • 28 november 2001

Foorumil osalejatest 90% soosib sotsiaalmaksu palga osana

Eesti Eduka Arengu Foorumil osalenuist 90% pooldas tööandjate ideed muuta sotsiaalmaks üksikisiku maksuks.

29 mobiiltelefoni teel hääletanust oli 10% ettepaneku vastu.

Hetkel kuum