4. detsember 2003 kell 22:00

ELi ei ole põhjust süüdistada

Pakendite taaskasutuse määra tõstmine tuleva aasta maiks on ebareaalne ja sellise kohustuse võtmine halvendab Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet.

Läbirääkimiste ajal võtsid Eesti läbirääkijad meile kohustuse pakendiseaduse järgi tõsta Euroopa Liiduga ühinemise hetkeks pakendi taaskasutuse määr 50 protsendile, samas kui praegu on see näitaja 15 protsenti. Isegi selline rikas riik nagu Saksamaa pole suutnud pakendite probleemi hästi lahendada.

Läbirääkimiste ajal olid Eesti positsioonid peaaegu võrdsed riikliku saladusega, millele ligipääs oli keeruline. Nii ei taotlenudki Eesti ainsa liitujana endale pakendite taaskasutuse määra osas üleminekuperioodi. Samas on meie naaberriikidel Leedul 2006. aastani ja Lätil 2007. aastani üleminekuaeg.

Ka sellistes Euroopa Liidu liikmesriikides nagu Suurbritannia, Itaalia, Hispaania ja Prantsusmaa, kes moodustavad ligi 60% ELi rahvastikust, olid 2000. aastal pakendi taaskasutusmäärad alla 50 %. Kõik need riigid on ka praegu ELi kavandatava taaskasutusmäärade tõstmise kava seadnud küsimärgi alla ja taotlenud pikki üleminekuaegu.

Euroopa Nõukogu ühtne hoiak tänavu veebruaris oli, et uus taaskasutusmäär on 60% ja selle saavutamise tähtaeg on 31. detsember 2008.

Arvan, et ei ole põhjust kõiges süüdistada Euroopa Liitu. Saame siin ise ka oma saamatuses Eesti toodete konkurentsivõime hävitamisega hakkama.

Tööstus on kindlalt selle poolt, et Eestimaa säiliks puhtana. Leiame, et ülesehitatav pakendijäätmete taaskasutussüsteem peab olema efektiivne ja võimalikult odav. Ei ole otstarbekas luua igale ettevõttele ja igale üksikule pakendiliigile oma kogumissüsteemi.

Luua tuleb ühtne süsteem, mis tagab püstitatud eesmärkide täitmise. Eesti Toiduainetööstuse Liidu eestvedamisel on toiduainetööstuse ettevõtted avaldanud valmisolekut selle probleemi lahendamisel osaleda.

Praegu on pakendiseaduse eelnõusse sisse kirjutatud, et pakendiettevõtja organiseerib ka pakendijäätmete tagasivõtmise (pakendiettevõtja on majandustegevuses osaleja, kes täidab või kasutab pakendeid või kes impordib, jaotab või turustab pakendatud kaupu).

Kui riik on endale tööstustega konsulteerimata võtnud kohustused, tuleb tal ka head tahet üles näidata ja pakendijäätmete taaskasutuse süsteemi käivitamisele kaasa aidata. Väljapääsuna näeme kõigi osapoolte koostööna loodud hästi funktsioneerivat ja eesmärke täitvat taaskasutusorganisatsiooni.

Autor: Helve Remmel

Hetkel kuum