10. november 2006 kell 9:49

Kohus mõistis Tartu Piima eksjuhi vangi

Tartu maakohus tunnistas Tartu Piima eksjuhi Maie Söödi (55) süüdi kohtuotsusega mõistetud lisakaristuse täitmisest kõrvalehoidumises ning karistas teda selle eest kolme kuu pikkuse vangistusega.

Tartu kohus teatas, et karistust suurendati Tartu maakohtu 17. mai 2004 kohtuotsusega tingimisi mõistetud ja ärakandmata üheaastase vangistuse osas. Seega mõisteti Söödile liitkaristuseks kokku ühe aasta ja kolme kuu pikkune vangistus.

Sundrahana mõisteti Söödilt välja 4500 krooni.

Sööti karistati 17. mai 2004 kohtuotsusega Tartu Piima juhina ametiseisundi kuritarvitamise eest üheaastase vangistusega 18-kuulise katseajaga. Sama otsusega mõisteti talle lisakaristus, mis ei võimaldanud Söödil töötada ühe aasta jooksul äriühingu juhina või juriidilise isiku juhtorgani liikmena.

Kohtuotsus jõustus 6. aprillil 2005. Süüdistuse järgi juhtis aga Sööt ka pärast 6. aprilli 2005 OÜ Nõo Piimatööstus tegevust, ta korraldas piimatööstuse varaliste väärtuste liikumist ning täitis haldamis- ja juhtimisülesandeid. Sellega hoidus Sööt kõrvale kohtuotsusega süüteo eest mõistetud karistuse täitmisest.

Menetlusosalised saavad apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.

Hetkel kuum